Home Informatii utile ZILELE NICOLAE COLAN

ZILELE NICOLAE COLAN

 

ZILELE NICOLAE COLAN

Cinstirea patronului spiritual – mitropolitului Nicolae Colan

 

Dacă imediat după decembrie 1989, s-ar fi realizat un sondaj de opinie, cu scopul de a afla ce ştiu locuitorii judeţului Covasna, despre mitropolitul Nicolae Colan, cu excep­ţia cetăţenilor din Araci şi a celor din împrejurimi, cât şi a feţelor bisericeşti din zonă, marea majoritate a respondenţilor ar fi declarat că nu ştiu mare lucru, sau aproape nimic despre ierarhul – cărturar, născut pe meleagurile arcului intracarpatic, la sfârşitul secolului al XIX-lea.

După aproape 50 de ani de comunism, desigur, cazul nu este singular, dar aceasta nu putea constitui o scuză pentru perpetuarea unei stări nefireşti de lucruri. De aceea, după 1990, odată cu începerea şi efectuarea cercetărilor referitoare la istoria românilor din sud-estul Transilvaniei- iniţiate de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, împreu­nă cu Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale- a fost posibilă şi redescoperi­rea marii personalităţi a mitropolitului Nicolae Colan, acţiune începută încă înainte de 1989, de către pr. prof. Mireca Păcurariu din Sibiu şi pr. prof. Alexandru Moraru, din Cluj-Napoca.

Un moment deosebit de important l-a constituit, în acest sens, marcarea centena­rului naşterii mitropolitului Colan, la 28 noiembrie 1993, în cadrul primei ediţii a „Zilelor Nicolae Colan”. La simpozionul organizat cu acest prilej, la Casa de Cultură a Sindicatelor, din Sf. Gheorghe, au participat mari personalităţi ale culturii şi spiritua­lităţii româneşti, dintre care amintim pe academicienii Antonie Plămădeală, Mircea Păcurariu, Gheorghe Vlăduţescu şi alţi intelectuali de marcă din întreaga ţară. Lucrările prezentate la simpozionul amintit, împreună cu cele susţinute la manifestarea simila­ră organizată la Cluj-Napoca, au fost publicate în volumul „Omagiul Mitropolitului Nicolae Colan”, prin grija părintelui prof. dr. Alexandru Moraru, autorul unei lucră­rii de referinţă despre activitatea episcopului Vadului, Feleacului şi Clujului, Nicolae Colan, volum apărut în anul 1989.

După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, din iniţiativa şi cu purtarea de grijă a P.S. Ioan Selejan, prin hotărârea Adunării Eparhiale din 6 februarie

1996, în Sf. Gheorghe, s-a înfiinţat un Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropilt Nicolae Colan”, în spaţiul de la parterul blocului turn de lângă Catedrala ortodoxă, dat spre administrare noii Eparhii a Covasnei şi Harghitei, printr-o Hotărâre de Guvern, semnată de Prim Ministru, Nicolae Văcăroiu. Noua instituţie culturală are ca obiect de activitate ” formarea unui fond documentar privind cultura şi civilizaţia românească, din sud- estul Transilvaniei, în toate formele sale de manifestare, urmărită de-a lungul istoriei inclusiv în contemporaneitate”.

Prin hotărârea de înfiinţare, centrul a primit numele Mitropolitului Nicolae Colan, în semn de cinstire şi preţuire a unui ierarh-cărturar, născut pe meleagurile de la Curbura Carpaţilor, deopotrivă mare teolog – fost profesor şi rector al Institutului de Teologie Ortodoxă din Sibiu, publicist- autor a peste 1000 de lucrări, studii şi articole, cărturar recunoscut – prin primirea ca membru al Academiei Române, şi ierarh de seamă – care a păstorit credincioşii din Episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului (1936-1957) şi pe cei din Mitropolia Ardealului (1957-1967).

Îndeplinindu-şi rosturile pentru care a fost înfiinţat, Centrul de Documentare din Sf. Gheorghe şi-a propus, printre obiectivele sale, să cinstească patronul spiritual, prin organizarea, în fiecare an, a Zilelor Nicolae Colan, în perioada 28 noiembrie -6 decem­brie. Manifestările încep cu ziua de naştere a mitropolitului Nicolae Colan şi se termină cu cea onomastică a acestuia, incluzând în acest interval sărbători importante pentru Neamul Românesc, respectiv Sfântul Apostol Andrei şi Ziua Naţională a României, ocupând un loc distinct în calendarul manifestărilor de spiritualitate ortodoxă şi cultu­ră românească, din Eparhia Covasnei şi Harghitei,.

În fiecare an, cu această ocazie, au loc sesiuni ştiinţifice, simpozioane, dezbateri, expoziţii, evocări, slujbe de pomenire şi pelerinaje la mormântul mitropolitului de la Mânăstirea Sâmbăta de Sus, cu participarea elevilor de la Şcoala Nicolae Colan, prin grija profesorului Vasile Stancu şi a preotului Corneliu Bujoreanu.

Un loc distinct, în cadrul Zilelor Nicolae Colan, îl ocupă itinerar religios-istoric, în parohiile din cele două judeţe, de Sfântul Andrei, cu participarea studenţilor de la şi ASCOR Bucureşti şi Sibiu tinerilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, şi de la Filialele Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Târgovişte, Braşov, Sibiu, Sf. Gheorghe şi PRO VITA Sibiu; serile culturale româneşti organizate cu aceste oca­zii – lansări de carte, conferinţe, concerte de colinde – cu participarea unor distinse personalităţi, dintre care amintim: pr. prof. dr. Ilie Moldovan şi Sebastian Moldovan din Sibiu, pr. dr. Mihai Milea, Buzău, pr. protopo Gheorghe Chivulescu din Tărgovişte, dr. Maria Cobianu Băcanu din Bucureşti, acad. Horia Colan, drd. Vasile Lechinaţan, Constantin Mustaţă din Cluj-Napoca şi mulţi alţii.

Participanţii din celelalte judeţe ale ţării au hotărât să continue acţiunile de solida­ritate cu românii din Covasna şi Harghita, cu toţi locuitorii arcului intracarpatic. S-au exprimat opinii precum: „Noi cei de peste Carpaţi nu vom putea fi liniştiţi atâta timp cât românii din Covasna şi Harghita nu-şi pot păstra şi afirma nestingherit identitatea proprie, şi cât timp în această zonă nu este linişte şi armonie interetnică.”

Detalii despre conţinutul şi mesajul manifestărilor organizate în cadrul Zilelor Nicolae Colan, rezultă din programul celor XVII ediţii, desfăşurate în perioada 1993 -2008.

Ediţia I, 4 – 5 decembrie 1993

4   decembrie 1993: Catedrala ortodoxă din Sf. Gheorghe; Slujbă de pomenire a ma­relui ierah Nicolae Colan, la împlinirea a 100 de ani de la naşterea Sa; Casa de cultură a Sindicatelor din Sf. Gheorghe: Sesiune omagială de comunicări ştiinţifice dedicată vieţii, activităţii şi contribuţiei mitropolitului Nicolae Colan la Marea Unire. Au pre­zentat comuniucări: academicienii ÎPS Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Sibiu, prof. ing. dr. Horia Colan, Cluj-Napoca, precum şi pr. prof. dr. Alexandru Moraru, Cluj-Napoca, dr. Alexandru Porţeanu, Bucureşti, Dorin Goţia şi Eugenia Crişan, din Sibiu, pr. Gheorghe Răţulea, prof. Luminiţa Cornea şi Ioan Lăcătuşu, din Sf. Gheorghe; concert omagial prezentat de Corul Mitropoliei Basarabiei din Chişinău; Festivitatea inaugurării Muzeului Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sf. Gheorghe, muzeu amenajat de Liga Cultural -Creştină „Andrei Şaguna”, cu sprijinul specialiştilor Mircea Sfârlea şi Florin Şerbănescu, de la Secretariatul de Stat pentru Culte.

5   decembrie 1993: localitatea Araci, jud. Covasna; perelinaj la casa natală a mitro­politului Nicolae Colan; dezvelirea şi sfinţirea unei plăci memoriale.

Ediţia a II-a, 24 -28 noiembrie 1994

24 noiembrie – vineri, 25 noiembrie 1994: Centrul de Cultură Arcuş:Sesiunea na­ţională de comunicări ştiinţifice „Patrimoniu religios – patrimoniu cultural”, organizată împreună cu Secretariatul de Stat pentru Culte

26  noiembrie 1994: Vernisajul expoziţiei „Aspecte din istoria bisericească a români­lor din sud-estul Transilvaniei”; excursie documentară la monumentele religioase din judeţul Covasna.

27  noiembrie 1994: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Tg. Secuiesc; par­ticiparea la Liturghia arhierească oficiată de PS Ioan, împreună cu un sobor de preoţi; Evocarea „240 de ani de la zidirea bisericii ortodoxe din Tg. Secuiesc”;

28  noiembrie 1994, Şcoala generală „Nicolae Colan”; Zilele Şcolii Nicolae Colan: evocarea „Nicolae Colan- personalitate marcantă a Bisericii ortodoxe şi a culturii ro­mâneşti”; lansarea volumului „Poezii populare culese de Dimitrie Cioflec”; ceremonia sfinţirii locului unde se va ridica monumentul patronului spiritual al şcolii.

Ediţia a III-a, 25 -26 noiembrie 1995

25  noiembrie 1995: Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice cu tema „ Etnografia românească în localităţile arcului carpatic”. În cadrul sesiunii au prezentat comunicări: dr. Ioan Cuceau, dr. Gheorghe Lazarovici din Cluj- Napoca, dr. Alexandru Dobre, dr. Maria Bâtcă, Mircea Sfârlea din Bucureşti, dr. Valer Pop, Doina David din Tg. Mureş, Ana Grama, Felicia Cărăuş din Sibiu, Mircea Valeriu Stanciu, Nicolae Şoancă din Braşov, dr. Nicolae Bucur din Miercurea-Ciuc, Iuliu Muşat, Nicolae Moldovan şi Ioan Lăcătuşu din Sf. Gheorghe; Zilele Şcolii „Nicolae Colan”

26  noiembrie 1995: Biserica „Sf. Dumitru”, din Dobolii de jos, jud. Covasna; parti­ciparea la Liturghia arhierească oficiată de PS Ioan Selejan, împreună cu un sobor de preoţi; evocare prilejuită de marcarea a 100 de ani de la zidirea bisericii din localitate.

Ediţia a IV-a, 7 – decembrie 1996

7   decembrie 1996: Şcoala generală „Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe; Ceremonia de dezvelire şi sfinţire a bustului mitropolitului Nicolae Colan, oficiată de ÎPS Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului şi PS Ioan Selejan; lansarea volumelor: Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan, ediţie îngrijită de pr. prof. Alexandru Moraru şi Biserici vechi româneşti din ţara Oltului, de Valeriu Literat; vernisajul Expoziţiei documentare dedicată împlinirii a 110 ani de la naşterea episcopului Veniamin Nistor; masa rotundă cu tema „Strataegia cercetării şi valorificării patrimoniului cultural -istoric din sud-estul Transilcaniei”, moderatori: ÎPS Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, PS Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului şi PS Ioan Selejan

8   decembrie 1996: Capela ortodoxă din Araci; participarea la Liturghia arhiereas­că oficiată de ÎPS Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, PS Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului şi PS Ioan Selejan; casa parohială Araci; dezvelirea şi sfin­ţirea plăcii comemorative dedicată episcopului Veniamin Nistor, protopopului Aurel Nistor şi medicului Pompiliu Nistor; satul Căpeni, Baraolt; sfinţirea crucii ridicate de Liga Cutural Creştină „Andrei Şaguna”, pe locul bisericii ortodoxe distruse în toamna anului 1940.

Ediţia a V-a, 28 noiembrie – 7 decembrie 1997

28 noiembrie 1997: dezbaterea cu tema „Chestiunea Bucovinei”, organizată împreu­nă cu Societatea pentru Literatura Română ş Cultura Poporului Român din Bucovina, Filiala „Iancu Flondor”, Braşov.

30 noiembrie 1997: Parohia ortodoxă Cernat; Evocarea „Din tradiţiile unei vechi comunităţi ortodoxe”, prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la rezidirea bisericii orto­doxe din localitate.

2 decembrie 1997: masa rotundă cu tema: „Restaurarea şi îngrijirea monumente­lor şi cimitirelor eroilor” organizată împreună cu Societatea „Cultul Eroilor”, filiala Covasna.

3  decembrie – sâmbătă, 6 decembrie 1997: „Zilele Şcolii Nicolae Colan”

4  decembrie 1997: Întâlnirea unor personalităţi publice locale cu elevii basarabeni care studiază la Liceul „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe organizată împreună cu Fundaţia Culturală „Mihai Viteazul”; lansarea volumului de versuri „Scrisori de acre­ditare”, de poetul Jenică Andrei din Miercurea-Ciuc, organizată în cadrul „Cafenelei literar -artistice”, iniţiată de actorul Dan Turbatu, de la Teatru „Andrei Mureşanu” din Sf. Gheorghe.

5  decembrie 1997: sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ghiţă Popp (1883 -1971) personalitate marcantă a vieţii publice româneşti interbelice”.În cadrul sesiunii au prezentat comunicări: Gabriel Ţepelea, Şerban Madgearu, Alexandru Porţeanu, Ioana Burlacu, Cristina Dinu din Bucureşti,Vasile Crişan, Eugenia Crişan, Vasile Câmpeanu din Sibiu, Dan Brudaşcu, Vasile Lechinţan din Cluj – Napoca, Cristian Crişan, Nicolae Ciprian Vrânceanu şi Ioan Lăcătuşu din Sf. Gheorghe; vernisarea expoziţiei pictorului Claudiu Pivodă din Sf. Gheorghe.

6  decembrie 1997: Catedrala episcopală „Sfântul Nicolae” din Miercurea – Ciuc; participarea la Liturghia arhierească oficiată de PS Ioan cu prilejul hramului catedralei; dezbaterea cu tema „Stadiul aplicării Hotărârii de Guvern privind înfiinţarea Muzeului Carpaţilor Răsăriteni”; concert de colinde, organizat de Inspectoratul Şcolar Harghita şi Despărţământul ASTRA Covasna – Harghita.

Ediţia a VI-a, 29 noiembrie – 6 decembrie 1998

29  noiembrie 1998: Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Secuiesc; participare la Sfânta Liturghie, lansarea micromonografiei bisericii din localitate; Poiana Sărată – judeţul Bacău: slujbă de pomenire la mormântul locotenentului Nicolae Macarie – primul erou căzut în 16 august 1916 în luptele pentru eliberarea Ardealului; constituirea Fundaţiei culturale „GHIŢĂ POPP”; Localitatea Breţcu: depuneri de jerbe la cimitirul eroilor, la bustul domnitorului MIHAI VITEAZUL, la mormintele fruntaşilor români din localitate făuritori ai Marii Uniri, a martirilor Ioan GHEORGHE, Ioan BOLDEA,asasinaţi în toamna anului 1940, întâlnire cu membrii

Fundaţiei „Eremia GRIGORESCU”.

30  noiembrie 1998: SĂRBĂTOAREA „SFÂNTULUI ANDREI”- APOSTOLUL ROMÂNILOR; perelinaje în parohii ortodoxe din Protopopiatul Sf. Gheorghe; Parohia ortodoxă Covasna – – prezenţa la mormântul primului episcop al Armatei Române, Justinian Teculescu, Parohia ortodoxă Zăbala – Slujba Vecerniei, Seară românească la Căminul parohial din Zăbala

1 DECEMBRIE 1998: Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe: TE DEUM, Evocare – „80 de ani de la Marea Unire”, Participarea la programul organizat de Prefecturile ju­deţelor Covasna şi Harghita cu prilejul ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI; întâlnirea cu P.S. IOAN, Episcopul Covasnei şi Harghitei.

2 decembrie 1998; expoziţie foto-documentară: „Muzeul Spiritualităţii Româneşti – 5 ani de la înfiinţare”, – recitalul actriţei Ioana Gajdo: „Mă numesc Maria” – adaptare după Francois Mauriac.

5 decembrie 1998: întâlnirea O.N.G. (organizaţiilor nonguvernamentale) din jude­ţele Covasna şi Harghita; Şcoala Generală „Nicolae Colan”; depuneri de flori la bustul mitropolitului Nicolae Colan, concurs „Pe urmele lui Nicolae Colan”, cu participarea elevilor claselor a VIII-a, lansarea cărţii „Teologie şi spiritualitate ortodoxă – Studii. Articole. Traduceri” de Nicolae Colan;

Muzeul Spiritualităţii Româneşti – Conferinţă duhovnicească,susţinută de pr. prof. Constantin GALERlU

Duminică, 6 decembrie 1998: Capela Ortodoxă din Araci – slujba de pomenire a Mitropolitului NICOLAE COLAN

 

EDIŢIA A VII-A, 30 noiembrie – 7 decembrie 1999

30 noiembrie 1999: Itinerar religios-istoric în parohiile Baraolt, Vârghiş, Aita Mare, Belin, Sf. Gheorghe- cu participarea studenţilor (ASCOR ŞI LTCOR) din principalele centre universitare ale ţării sub călăuzirea duhovnicească a dascălului de teologie pr. prof. dr. Ilie Moldovan din Sibiu- Sărbătoarea Sfântului Andrei, Apostolul Românilor.

1 decembrie 1999: ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI: – participarea grupului de studenţi (ASCOR şi LTCOR) din principalele centre universitare ale ţării la manifes­tările organizate de Prefecturile Judeţelor Covasna şi Harghita; micro-concerte de colinde tradiţionale româneşti în Sfântu Gheorghe şi Miercurea-Ciuc.

5  decembrie 1999 : Catedrala Ortodoxă Sfântu Gheorghe; – Sfânta Liturghie, urmată de un micro-concert de colinde susţinut de Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români Sfântu Gheorghe; – Slujba de pomenire a Mitropolitului Nicolae Colan.

6  decembrie 1999 : Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae; Catedrala Episcopală Miercurea-Ciuc; Sfânta Liturghie arhierească oficiate de PS Ioan, prilejuită de hramul catedralei episcopale; Centrul Eparhial Miercurea-Ciuc – – Sesiunea naţională de co­municări ştiinţifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie”: lucrări în plen – prezentări şi lansări de cărţi şi publicaţii (Angvstia nr. 4; „Grai româ­nesc” nr. 3; pr. prof. Ilie Moldovan, „Credinţa strămoşească în faţa ofensivei antihristice sectare”; Vasile Netea, „Patriarhul Miron Cristea”; Valentin Borda, „Cardinalul Todea”; Gh. Paşcanu, „Creditul comercial în judeţul Harghita”).

7  decembrie 1999, Sf. Gheorghe: – Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie”: lucrări pe secţiuni (arheologie, istorie, etnografie, sociologie); Şcoala Generală „Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe – evocare literar-artistică a personalităţii Mitropolitului Nicolae Colan, în­soţită de lansarea unor noi apariţii editoriale.

EDIŢIA A VIII-A, 30 noiembrie – 8 decembrie 2000

29  noiembrie 2000: – Simpozion cu tema „Contextul naţional şi european al unirii românilor”, organizat de Direcţia de Cultură şi Sport a Ministerului de Interne.

30  noiembrie 2000: Sărbătoarea Sfântului Andrei – Apostolul Românilor. Program de colinde tradiţionale susţinut de LTCOR (Liga Tineretului Creştin Ortodox Român) şi ASOR, în parohii din judeţul Covasna.

1 decembrie 2000: Participarea la festivităţile organizate de Prefectura judeţului Covasna; Tedeum, depuneri de coroane, defilarea Gărzii Militare

3 decembrie 2000: Biserica ortodoxă „Schimbarea la faţă”din Odorhei; – Evocare: 400 de ani de la zidirea bisericii ortodoxe din Odorhei. Pagini de istorie şi cultură ro­mânească. (au prezentat intervenţii: pr. prof. Ilie Moldovan – Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu; Vasile Lechinţan – Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale; Ioan Lăcătuşu – Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sf. Gheorghe; Program de colinde susţinut de LTCOR Liga Tineretului Creştin Ortodox Român – Sf. Gheorghe şi ASCOR Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români -Bucureşti, Sibiu, Braşov, Sf. Gheorghe, Miercurea- Ciuc.

5  decembrie 2000: – OITUZUL. Foaie de cuget şi simţire românească – numărul 100 (a apărut lunar, în cuprinsul cotidianului „Cuvântul nou”, din Sf. Gheorghe). Întâlnirea colectivului redacţional cu cititorii.

6  decembrie 2000: Biserica ortodoxă Băţanii Mari „Sfântul Nicolae” – Evocare – „100 de ani de la zidirea bisericii de piatră pe locul alteia mai vechi de lemn”.

4-8 decembrie 2000: „Zilele Şcolii Nicolae Colan” – slujbă de pomenire a patronu­lui spiritual al şcolii., concurs „Cine ştie câştigă”: Întrebări despre viaţa şi activitatea Mitropolitului Nicolae Colan, cu participarea elevilor claselor a VIII-a; conferinţa „Nicolae Colan şi limba română” susţinută de preotul Ioan Tămaş;, spectacol literar-artistic susţinut de elevii şcolii, excursie la Mânăstirea Sâmbăta de Sus, unde se află mormântul marelui ierarh Nicolae Colan.

EDIŢIA A IX-A, 30 noiembrie – 9 decembrie 2001

30 noiembrie 2001: Simpozion cu tema „Rolul Bisericii la înfăptuirea Marii Uniri”: prezintă comunicări: pr. prof. dr. Ilie Moldovan, din Sibiu), pr. Ioan Tămaş, din Vâlcele, prof. Vasile Stancu şi drd. Ioan Lăcătuşu, din Sf. Gheorghe; Parohiile ortodoxe Lisnău, Lunca Ozunului, Arcuş, Băcel – itinerar religios-istoric cu participarea tinerilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, a celor de la Liceul „Mihai Viteazul” şi a mem­brilor corului „Ortodoxia” din Sf. Gheorghe.

1 decembrie 2001: – participarea la festivităţile organizate de Prefecturile judeţelor Covasna şi Harghita cu ocazia Zilei Naţioanle a României; – participarea la festivităţile de inaugurare a Centrului cultural „Miron Cristea” din Miercurea-Ciuc, al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi al Muzeului Carpaţilor Răsăriteni; microconcerte de colinde tradiţionale în municipiile Sf. Gheorghe şi Miercurea-Ciuc.

3 decembrie 2001: – „Aspecte actuale ale convieţuirii interetnice din judeţele Covasna şi Harghita – oglindite în presa locală şi centrală”- întâlnire cu studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii „Transilvania”- Braşov

3-8 decembrie: Şcoala Generală Nicolae Colan – Sf. Gheorghe – „Zilele Şcolii Nicolae Colan” – spectacol literar-artistic susţinut de elevii şcolii; concurs „Cine ştie câştigă”; concurs sportiv „Cupa Nicolae Colan”, excursie documentară la Mănăstirea Sâmbăta de Sus;

6 decembrie 2001: Parohia Ortodoxă Araci – Slujba de pomenire a Mitropolitilui Nicolae Colan; Casa Memorială „Romulus Cioflec” – Vernisarea expoziţiei foto-docu­mentare „Nicolae Colan – crâmpeie de viaţă”.

Duminică, 9 decembrie 2001: Parohia Ortodoxă Micfalău – Liturghia arhierească oficiată de P.S. Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei – Evocare: „100 de ani de la zidirea bisericii ortodoxe actuale din Micfalău”

EDIŢIA A X-A, 30 noiembrie – 8 decembrie 2002

29  noiembrie 2002: Expoziţie documentară „Marea Unire în documentele vremii”; Simpozion cu tema „Marea Unire oglindită în presa vremii”

30  noiembrie 2002: Parohiile ortodoxe Mărtănuş, Breţcu, Tg. Secuiesc, Ghelinţa, Zăbala, Podu Olt, Dobolii de Jos, Păpăuţi, Zagon, Micfalău, Băile Tuşnad, Ozun, Chichiş, Sfântu Gheorghe – Itinerar religios-istoric cu participarea tinerilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, şi de la Filialele Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Târgovişte, Râmnicu Vâlcea, Braşov, Bacău, Sf. Gheorghe, ASCOR/Bucureşti, Corul ortodox din Orăştie

1 decembrie 2002: Catedrala ortodoxă „Sfântul Nicolae ” din Sf. Gheorghe, parti­ciparea la Sfânta Liturghie şi Te-Deum, cu ocazia Zilei Naţionale a României; recital coral susţinut de corul Vlăstarele Orăştiei al Despărţământului ASTRA Orăştie, Piaţa Mihai Viteazul din Sf. Gheorghe, participarea tinerilor ortodocşi români la festivită­ţile organizate de Prefectura Judeţului Covasna; microconcert de colinde tradiţionale; Casa de Cultură a Sindicatelor din Sf. Gheorghe – Lansarea programului partenerial „Solidaritatea comunitară românescă”, coordonat de Ministerul Informaţiilor Publice.

2 decembrie 2002: Conferinţa: „Publicistica lui Nicolae Colan”

Luni, 2 decembrie – duminică, 8 decembrie 2002: „Zilele Şcolii Nicolae Colan”

6  decembrie 2002: Zilele Comunei Barcani; Parohia Ortodoxă Barcani, participarea la Liturghia prilejuită de hramul bisericii; Spectacol folcloric cu participarea forma­ţiilor din Depresiunea Întorsurii Buzăului

7  decembrie 2002: Casa Memorială „Romulus Cioflec”- Vernisarea expoziţiei foto-documentare „Familia Rafiroiu în viaţa publică românească”

Duminică, 8 decembrie 2002: Parohia ortodoxă Vâlcele, – participare la Liturghia arhierească oficiată de P.S. Ioan Selejan, împreună cu un sobor de preoţi; Slujba de po­menire a Mitropolitului Nicolae Colan şi a revoluţionarului Nicolae Bălcescu; sfinţirea bustului lui Nicolae Bălcescu; agapă creştină la Căminul cultural Vâlcele

EDITIA A XI-A, 27 noiembrie – 7 decembrie 2003

27 noiembrie 2003: Expoziţie documentară „85 de ani de la Marea Unire”; simpozion cu tema „Un vis devenit realitate, 1 Decembrie 1918”, organizat împreună cu Asociaţia Cultul Eroilor Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe; lansarea volumului „Originea secuilor şi secuizarea românilor”, de Gheorghe Popa Lisseanu, Editura România Pur şi Simplu, Bucureşti 2003 (reeditarea lucrării cu acelaşi titlu apărută la Bucureşti, în 1941); ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi Vasile Lechinţan, cu o postfaţă de Ioan Ranca

29 noiembrie 2003; Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe- Slujba de pomenire a Mitropolitului Nicolae Colan

Duminică, 30 noiembrie 2003: parohiile ortodoxe Tg. Secuiesc, Ghelinţa, Zăbala, Ariuşd, Araci, Păpăuţi, Zagon, Ozun, Chichiş, Sfântu Gheorghe – itinerar religios-istoric cu participarea tinerilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Buzău şi de la Filialele Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Târgovişte, Braşov, Sibiu, Sf. Gheorghe şi ASCOR Bucureşti; seară culturală românească (lansări de carte, conferin­ţe, concert de colinde), moderatori pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Sibiu şi pr. drd. Mihai Milea, Buzău

1 Decembrie 2003: participarea la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României de către Prefecturile judeţelor Covasna şi Harghita

2 decembrie – duminică, 7 decembrie 2003: „Zilele Şcolii Nicolae Colan”

EDIŢIA A XII-A, 27 noiembrie – 6 decembrie 2004

27 noiembrie 2004: Slujba de pomenire a Mitropolitului Nicolae Colan

30 noiembrie 2004, itinerar religios-istoric cu participarea tinerilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, Protopopiatului Ortodox Târgovişte şi de la Filialele Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Sibiu, Braşov, Sf. Gheorghe şi ASCOR Bucureşti: Sf. Gheorghe,Băcel, Chichiş, Iarăş, Hăghig, Micfalău, Malnaş Băi; Seară culturală românească (lansări de carte: Interferenţe lirice, de pr. Dumitru Panaite, Cuvinte întrupate, volum colectiv de poezie şi proză editat de Asociaţia Cenaclului Literar „Buna Vestire”, coordonator Ionel Simota, In memoriam- Traian Golea, SUA, concert de colinde), moderatori pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Sibiu, pr. drd. Mihai Milea, Buzău şi dr. Ioan Lăcătuşu, Sf. Gheorghe

1 decembrie 2004: Dezbaterea cu tema „1 Decembrie 1918 – zi sfântă în istoria românilor”; Te-Deum, cu ocazia Zilei Naţionale a României; Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe – Piaţa Mihai Viteazul; Marşul Unirii – deplasarea credincioşilor ortodocşi şi a invitaţilor acestora, de la Catedrala Ortodoxăla Piaţa Mihai Viteazul; Piaţa Mihai

Viteazul – participarea, împreună cu tineri ortodocşi din Bucureşti, Buzău, Braşov, Sibiu, Târgovişte, Sf. Gheorghe, la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României de către Prefecturile judeţelor Covasna şi Harghita

29 noiembrie – luni, 6 decembrie 2004: „Zilele Şcolii Nicolae Colan” – simpozi­on „Şcoala Nicolae Colan – 10 ani de la înfiinţare”, depuneri de coroane la bustul Mitropolitului Nicolae Colan cu participarea organizaţiilor guvernamentale, nongu-vernamentale şi ecleziastice; lansarea monografiei şcolii, lansări de carte, prezentarea revistei şcolii, dezbateri, spectacol literar-artistic susţinut de elevii şcolii, excursie docu­mentară la Mânăstirea Sâmbăta de Sus cu toţi câştigătorii şi premianţii concursurilor

EDIŢIA A XIII-A, 27 noiembrie – 6 decembrie 2005

28  noiembrie 2005: Casa memorială Romulus Cioflec din Araci – Evocare „50 de ani de la trecerea la cele veşnice a scriitorului Romulus Cioflec” (prof. Luminiţa Cornea)

29  noiembrie 2005: participare la Slujba Vecerniei prilejuită de sărbătoarea Sfântului Andrei – Apostolul Românilor; slujba de pomenire a Mitropolitului Nicolae Colan

30  noiembrie 2005: Itinerar religios-istoric cu participarea tinerilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, Protopopiatului Ortodox Târgovişte şi de la Filialele Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Sibiu, Braşov, Sf. Gheorghe şi ASCOR Bucureşti: Sf. Gheorghe, Păpăuţi, Târgu Secuiesc, Zagon, Zăbala; Sfinţirea troiţei am­plasată în incinta Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, de către PS Ioan Selejan, pe locul celei donate în anul 1937 de Liceul Industrial de băieţi „dr. Constantin Angelescu” din Buzău şi dărâmată în toamna anului 1940; seară culturală românească: prezentarea conferinţelor: Ingineri români din sud-estul Transilvaniei, promotori ai tehnicii peste munţi în secolul al XIX-lea, prezintă prof.univ. dr. ing. Horia Colan, membru corespon­dent al Academiei Române şi Actualitatea Mitropolitului Andrei Şaguna pentru spiritu­alitatea românească, prezintă pr. prof. univ. dr. Ilie Moldovan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” Sibiu; lansări de carte: Transilvania de Nord-Est 1944-1952, de Petre Ţurlea; Prin jertfă pentru Europa. Pe urmele Armatei Române în campania din Vest, de Septimiu Roman; Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei, de Vasile Ilica, Editura de Vest, Oradea, 2002; Întâlniri cu regi şi regine, de Constantin Mustaţă; prezentarea revistelor: Pro Memoria 1940-1945, editată de Asociaţia Judeţeană Cluj a românilor refugiaţi, expulzaţi sau deportaţi; moderatori pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Sibiu, pr. Protopop Gheoghe Chivulescu, Târgovişte, pr. drd. Mihai Milea, Buzău şi dr. Ioan Lăcătuşu, Sf. Gheorghe

1 decembrie 2005,: simpozionul cu tema „1 Decembrie 1918 – zi sfântă în istoria românilor”; Te-Deum; Marşul Unirii; participarea tinerilor ortodocşi din Bucureşti, Buzău, Braşov, Sibiu, Târgovişte, Sf. Gheorghe la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României de către Prefecturile judeţelor Covasna şi Harghita

Marţi, 6 decembrie 2005 „Zilele Şcolii Nicolae Colan”

EDIŢIA A XIV-A, 28 noiembrie – 6 decembrie 2006

28  noiembrie 2006: Marcarea a 10 ani de la înfiinţarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”; Lansarea Almanahului Grai Românesc / 2006 al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei; Sărbătorirea academicianu­lui Horia Colan, cu ocazia aniversării a 80 de ani de la naştere; lansarea volumului „Omagiul Horia Colan la 80 de ani”, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2006, moderator PS Ioan Selejan

29  noiembrie 2006: Adunarea generală a Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna; slujba de pomenire a Mitropolitului Nicolae Colan

30  noiembrie 2006: Itinerar religios-istoric în comunităţi ortodoxe din judeţul Covasna, cu participarea tinerilor de la ASCOR Bucureşti, Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, Protopopiatului Ortodox Târgovişte, Asociaţia Pro Vita Sibiu şi de la Filialele Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Braşov şi Sf. Gheorghe; vernisarea ex­poziţiei „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reflectată în documentele de arhivă”, organizată în colaborare cu Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale; simpo­zionul „Românii din Arcul intracarpatic – trecut, prezent şi viitor”, organizat în cola­borare cu Direcţia Informare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor; lansări şi prezentări de carte: Românii la contactul dintre culturi, de Maria Cobianu Băcanu, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, Românii în mass­media maghiară din Harghita şi Covasna, de Ioan Lăcătuşu, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, Buletinul Ligii Cultural Creştine „Andrei Şaguna”, Volumul III, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, Grai Românesc, Nr. 3(32) / 2006, foaie de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei

1 decembrie 2006 : conferinţa „1 Decembrie 1918 – zi sfântă în istoria românilor”; lansarea publicaţiei „Adevărul Covasnei”, săptămânal de atitudine şi cultură, editat cu binecuvântarea P.S. Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei; Te-Deum, cu oca­zia Zilei Naţionale a României; marşul Unirii – deplasarea credincioşilor ortodocşi şi a invitaţilor acestora, de la Catedrala Ortodoxăla Piaţa Mihai Viteazul; participarea la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României de către Prefectura judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna

5 -6 decembrie 2006 „Zilele Şcolii Nicolae Colan”

EDIŢIA A XV-A, 28 noiembrie – 7 decembrie 2007

28 noiembrie 2007: Simpozionul „Perenitatea operei Mitropolitului Nicolae Colan” – 40 de ani de la trecerea la cele veşnice a ierarhului cărturar născut la Araci. În cadrul simpozionului s-au prezentat comunicările: Drd Adrian Petcu, Bucureşti, Mitropolitul Nicolae Bălan în documentele Securităţii; pr. prof. dr. Vasile Olteanu, Braşov, prof. Ioan Colan şi Muzeul primei şcoli din Braşov; Prof.Nicolae Moldovan, Sf. Gheorghe, Vizita pastorală a episcopului Nicolae Colan la Vâlcele în 1941; pr. Ioan Tămaş, Vâlcele,

Mitropolitul Nicolae Colan şi limba română; prof. dr. Luminiţa Cornea, Sf. Gheorghe, Preocuparea Mitropolitului Nicolae Colan pentru „creşterea limbii române”; Arhim. Teofil Părăianu, Mânăstirea Sâmbăta de Sus, În amintirea mitropolitului Nicolae Colan; prof. Vasile Stancu, Sf. Gheorghe, Cinstirea memoriei Mitropolitului Nicolae Colan la şcoala ce îi poartă numele; prof. Alexandru Surdu, Târgu Secuiesc, Publicistica lui Nicolae Colan. Studiu de caz; drd. Vasile Lechinţan, Cluj-Napoca, Ileana Leuca şi Cornelia Costea, două distinse nepoate ale Mitropolitului Nicolae Colan. Memoria unui mare cărturar păstrată cu sfinţenie până în zilele noastre; dr. Ioan Lăcătuşu, Sf. Gheorghe, Viaţa şi activitatea Mitropolitul Nicolae Colan în arhiva centrului de documentare ce-i poartă numele; pr. dr. Dorel Man, Cluj-Napoca, Dimensiunea te-ologic-pastorală a operei Mitropolitului Nicolae Colan; pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, Cluj-Napoca, Câteva aspecte din gândirea ierarhului Nicolae Colan despre familie şi şcoală; lansarea volumului „Pastoraţie şi istorie la episcopul Nicolae Colan în Transilvania 1940-1944″, de pr. Dorel Man, Editura „Renaşterea”, Cluj-Napoca, 2007

29 noiembrie 2007: participarea la Simpozionul dedicat Zilei Naţionale a României, la Slujba Vecerniei şi la Slujba de pomenire a Mitropolitului Nicolae Colan

30  noiembrie 2007: Itinerar religios-istoric în parohiile ortodoxe din judeţul Covasna (Băcel, Breţcu, Chichiş, Covasna, Dobolii de Jos, Mărtănuş, Ojdula, Păpăuţi, Târgu Secuiesc, Zagon şi Zăbala), cu participarea tinerilor de la ASCOR Bucureşti, Seminarul Teologic Ortodox din Buzău, Protopopiatului Ortodox Târgovişte, Asociaţia Pro Vita Sibiu şi de la Filialele Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Braşov şi Sf. Gheorghe; Parohia Doboli de Jos, Prezentarea statutului şi programului Asociaţiei Comunităţii Ortodoxe din Dobolii de Jos, preot Damian Viorel Vlasie; Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” – Vernisarea expoziţiei „Contribuţia Şcolii confesionale româneşti din judeţul Covasna la înfăptuirea Marii Uniri”, organizată în colaborare cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale; lansări şi prezentări de carte: Un fals „referendum” pentru impunerea unei automomii anacronice deja existente, de Ioan Lăcătuşu şi Ioan Solomon, Editura Eurocarpatica, 2007; Antiromânismul moderat şi radical, de Zeno Millea, Editura România pur şi simplu, 2007, Grai Românesc, nr. 3(36)/2007, Foaie de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei

1 decembrie 2007: conferinţa „1 Decembrie 1918 – zi sfântă în istoria românilor”; Te-Deum, cu ocazia Zilei Naţionale a României; Marşul Unirii – deplasarea credincioşilor ortodocşi şi a invitaţilor acestora, de la Catedrala Ortodoxăla Piaţa Mihai Viteazul; participarea la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României de către Prefectura judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna

3 decembrie – 7 decembrie 2007: „Zilele Şcolii Nicolae Colan

EDIŢIA A XVI-A, 27 noiembrie – 6 decembrie 2008

27 noiembrie 2008: Vernisarea expoziţiei documentare „1 Decembrie 1918-2008 – 90 de ani de la Marea Unire” realizată de Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor Naţionale cu sprijinul Direcţiei Judeţene Sibiu a Arhivelor Naţionale; Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Contribuţia românilor din Arcul intracarpatic la făurirea şi consolidarea Marii Unirii”.

În cadrul sesiunii s-au prezentat comunicările: Românii din judeţul Ciuc şi Marea Unire, dr. Dorel Marc, Tg. Mureş Mureş; Românii din judeţul Trei Scaune şi Marea Unire, dr. Ioan Lăcătuşu, Sf. Gheorghe, Participarea protopopului Aurel Nistor la pre­gătirea, înfăptuirea şi consolidarea Marii Uniri, prof. drd. Maria Băilă, Sf. Gheorghe, Consecinţele Marii Uniri asupra populaţiei judeţului Trei Scaune, prof. drd. Romeo Negrea, Sf. Gheorghe, Contribuţia lui Alexandru Vaida Voevod la recunoaşterea unirii Basarabiei cu România, prof. Vasile Stancu, Sf. Gheorghe, Problema naţionalităţilor din Transilvania în discursul diplomatic maghiar la Conferinţa de pace de la Paris, drd. Cristina Ţineghe, Bucureşti.

Lansarea volumului „Problema transilvană reflectată în notele prezentate de delega­ţia maghiară la Conferinţa de pace de la Paris (1920). Ediţie critică”, Editura Centrul de Studii pentru Resurse Româneşti, Bucureşti, 2008, coordonator Cristina Ţineghe.

Duminică, 30 noiembrie 2008: Itinerar religios-istoric în parohiile ortodoxe din ju­deţul Covasna (Dobolii de Jos, Zagon şi Zăbala), cu participarea tinerilor de la ASCOR şi Asociaţia Pro Vita Sibiu, Asociaţia pentru Cultură ALFA Fieni, Protopopiatul Ortodox Târgovişte şi de la Filiala Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Sf. Gheorghe; Slujba de pomenire a mitropoliţilor Andrei Şaguna şi Nicolae Colan; Seară culturală românească.

Din programul manifestării: Dezbaterea Provocări şi priorităţi ale societăţii civile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita; Din roadele primului an al parteneriatu-lui stabilit între Catedrala Eroilor din Târgovişte (pr. protopop Gheorghe Chivulescu) şi Asociaţia Comunităţii Ortodoxe din Dobolii de Jos (pr. paroh Viorel Damian); Lansări şi prezentări de cărţi şi publicaţii: Teculeştii din neam în neam, Editura Angvstia, Sf. Gheorghe, 2008, de Luminiţa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lăcătuşu; Grai Românesc, nr. 3 / 2008, foaie de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei; Spectacolul „Crăciun în închisoare”, prezentat de studenţi mem­brii ai ASCOR Sibiu; Concert de colinde.

1 decembrie 2008: Te-Deum; Marşul Unirii – deplasarea credincioşilor ortodocşi şi a invitaţilor acestora, de la Catedrala Ortodoxăla Piaţa Mihai Viteazul; Spectacol cul­tural-artistic dedicat Zilei Naţionale a României.

5 decembrie – Sâmbătă 6 decembrie 2008 „Zilele Şcolii Nicolae Colan”

Prezenţa în spaţiul public al municipiului Sf. Gheorghe a personalităţii mitropolitu­lui Nicolae Colan a fost sporită prin ridicarea bustului ierarhului, în curtea şcolii ce-i poartă numele (opera sculptorului Mihai Mocanu), prin acordarea numelui Nicolae Colan, unei străzi din cartierul unde se află şcoala amintită, prin apariţia mai multor volume, studii şi articole referitoare la personalitatea ierahului – cărturar născut pe meleagurile judeţului Covasna.

Sperăm că Dumnezeu ne va învrednici, în continuare, de a cinsti memoria patronu­lui spiritual al Centrului, dar şi ale altor personalităţi ale neamului românesc, născute pe frumoasele şi încercatele plaiuri ale Curburii Carpaţilor şi, că ne vom bucura de acelaşi binecuvântat sprijin din partea ctitorului şi celui mai important susţinător al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Preasfinţitul Părinte Episcop Ioan Selejan.

EDIŢIA a XVII-a, 29 noiembrie – 6 decembrie 2009

Programul „Zilelor Nicolae Colan”, ediţia a XVIII-a, a cuprins o suită de manifestări culturale, ştiinţifice şi civice, organizate în Sf. Gheorghe şi în alte localităţi ale judeţului Covasna. Dintre acestea menţionăm: Simpozionul „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”; Itinerarul religios-istoric în parohiile ortodoxe Covasna, Zăbala, Dobolii de Jos, Hăghig şi Zagon, cu participarea tinerilor de la ASCOR şi Asociaţia Pro Vita Sibiu, Asociaţia „Sf Sava” Buzău, Protopopiatul Ortodox Târgovişte şi de la Filiala Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Sf. Gheorghe şi o emoţionantă Seară culturală românească care s-a desfăşurat luni, 30 nov 2009 la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe şi a cuprins:

1. In memoriam pr. arhim. Teofil Părăianu

  1. Conferinţă duhovnicească susţinută de pr. Sebastian Moldovan de la Facultatea de teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” Sibiu
  2. Lansări şi prezentări de cărţi şi publicaţii: Românii în mass-media maghiară din Harghita şi Covasna, vol. II, 2006-2009, de dr. Ioan Lăcătuşu; Buletinul Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, vol. 4 / 2008, Grai Românesc, nr. 3 / 2009, foaie de spiritu­alitate ortodoxă a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

4. Concert de colinde şi teatru religios

Pe 1 decembrie 2009, la Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe, a avut loc slujba de po­menire a mitropolitului Nicolae Colan, a părinţilor Arsenie Boca şi Teofil Părăianu, urmată de evocarea „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”, Te-Deum şi de Marşul Unirii care a cuprins deplasarea credincioşilor ortodocşi şi a invitaţilor aces­tora, de la Catedrala Ortodoxăla Piaţa Mihai Viteazul, de participarea la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României de către Prefectura judeţului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna şi, în final, de spectacol cultural-artistic dedicat Zilei Naţionale a României cu participarea grupurilor şi cetelor de colindători din Sibiu, Târgovişte, Buzău, Bucureşti, Braşov şi Sf. Gheorghe.

 

 

EDIŢIA a XVIII-a, 29 noiembrie – 6 decembrie 2010

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei, istorie, cultură, civilizaţie”, ediţia a XVI-a, Sf. Gheorghe – Miercurea Ciuc, 3-4 decembrie 2010. În program sunt înscrise următoarele comunicări:

 

 

EDIŢIA a XIX-a, 29 noiembrie – 6 decembrie 2011

 

Marţi, 29 noiembrie 2011

ora 1400 Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan

–          Vernisarea expoziţiei documentare şi lansarea lucrării Cronologie istorică – Sfântu Gheorghe (Sângiorgiu) – 550 de ani de atestare ca oraş, în format electronic

–          Prezentarea raportului de cercetare Slăbirea comunităţilor etnice româneşti din Harghita şi Covasnaprezintă prof. univ. dr. Radu Baltasiu, director, Centrul pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române

–          Lansarea lucrării Mica monografie a Staţiei CFR Sf. Gheorghe, de Radu Bellu, Editura Magic Print, Oneşti, 2011, lucrare tipărită cu sprijinul Consiliului Local Sf. Gheorghe

–          Lansarea volumului Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia, de Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru; Cuvânt înainte – Prof. univ. dr. Corneliu-Mihai Lungu, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011, organizată în colaborare cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

 

Miercuri, 30 noiembrie 2011

orele 0800 – 1400 Dobolii de Jos şi Zagon

Itinerar religios-istoric în parohiile ortodoxe din judeţul Covasna (Dobolii de Jos şi Zagon), cu participarea tinerilor de la Seminarul Teologic „Sf. Sava” Buzău, Protopopiatul Ortodox Târgovişte, Asociaţia pentru Cultură ALFA Fieni, ASCOR şi Asociaţia Pro Vita Sibiu şi Filiala Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Braşov şi Sf. Gheorghe

orele 1800 Muzeul Spiritualităţii Româneşti – Sf. Gheorghe

–          Seară culturală românească

–          Evocare „ASTRA şi Marea Unire”, Prof. Vasile Stancu

–          prezentarea revistei „Familia română” – număr dedicat românilor din Covasna şi Harghita, Dr. Ioan Lăcătuşu

–          Program cultural-artistic prezentat de copiii de la Grădiniţa „Csipike” şi elevii de la Şcoala generală „Ady Endre” din Sf. Gheorghe

 

Joi, 1 decembrie 2011

Participare la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României organizate de Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Local Sfântu Gheoghe şi Garnizoana Sfântu Gheorghe

 

Sâmbătă, 3 decembrie 2011

ora 1000 Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae”

Slujba de pomenire pentru Mitropolitul Nicolae Colan

 

Duminică, 4 decembrie 2011

ora 1500 Muzeul Bisericii „Sfântu Nicolae” din Şcheii Braşovului

Participarea la Simpozionul dedicat împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea Muzeului Primei Şcoli Româneşti de la Biserica Sfântu Nicolae din Braşov

 

 

 

EDIŢIA a XX-a, 29 noiembrie – 6 decembrie 2011

 

Joi, 29 noiembrie 2012

ora 1600 Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe

Seară culturală românească cu participarea formaţiilor de cântece şi jocuri populare ale copiilor de la grădiniţele şi şcolile din Sf. Gheorghe

 

Vineri, 30 noiembrie 2012

orele 900 – 1300 Parohiile ortodoxe din Ozun, Dobolii de Jos şi Sfântu Gheorghe

Itinerar religios-istoric în parohiile ortodoxe din judeţul Covasna, cu participarea tinerilor de la Seminarul Teologic „Sf. Sava” Buzău, Protopopiatul Ortodox Târgovişte, ASCOR şi Asociaţia Pro Vita Sibiu, Pârteştii de Jos, Suceava şi Filiala Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Braşov şi Sf. Gheorghe

orele 1500 – 1530 Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Vernisarea expoziţiei Personalităţi româneşti din Arcul Intracarpatic

orele 1530 – 1630 Muzeul Spiritualităţii Româneşti (Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe)

Lansări şi prezentări de cărţi:

–          Genealogia familiei Colan, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012, coordonator dr. Ioan Lăcătuşu

–          Ghid practic ortodox al tânărului contemporan, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2012, coordonator pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

–          Bucovina noastră. Antologie istorică (1775-2010), de Vasile Ilica, Oradea, 2012

orele 1700 – 1830 Muzeul Spiritualităţii Româneşti (Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe)

 

Conferinţa cu tema

 

Pr. prof. univ. dr. Ilie Moldovan (1928-2012) – omul şi opera.

Ediţia I. Familia şi sfinţenia ei.

 

Moderator: IPS Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei

–          Unirea versanţilor Carpaţilor româneşti întru apărarea vieţii – Pr. prof. dr. Mihai Milea, Seminarul Teologic Buzău;

–          Titlu rezervat – Pr. protopop Gheorghe Chivulescu, Protopopiatul Ortodox Târgovişte;

–          Familiile de ucenici ProVita– unul dintre roadele operei Părintelui prof. Ilie Moldovan – Pr. Constantin Stroilescu, Parohia Ortodoxă Fieni;

–          Părintele Ilie Moldovan şi credincioşii români din Episcopia Covasnei şi Harghitei – Dr. Ioan Lăcătuşu, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Sf. Gheorghe.

–          Teologia şi sfinţenia familiei în opera Părintelui prof. Ilie Moldovan – Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, consilier cultural, Episcopia Covasnei şi Harghitei;

–          Titlu rezervat – Pr. univ. dr. Sebastian Moldovan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Sibiu;

 

Sâmbătă, 1 decembrie 2012

ora 800 Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae”

Te-Deum oficiat cu prilejul Zilei Naţionale a României

ora 900 Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae” – Piaţa Mihai Viteazul

Marşul Unirii

ora 930 Piaţa Mihai Viteazul

Participare la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României organizate de Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi Garnizoana Sfântu Gheorghe

 

Duminică, 2 decembrie 2012

ora 1200 Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae”

Evocare a personalităţii Mitropolitului Nicolae Colan

 

Miercuri – Joi, 5-6 decembrie 2012

Şcoala Generală „Nicolae Colan”, Sf. Gheorghe

Participare la manifestările organizate în cadrul „Zilelor Şcolii Nicolae Colan”

 

 

 

 

EDIŢIA a XX-a, 29 noiembrie – 6 decembrie 2011

Marţi, 26 noiembrie 2013, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe, a avut loc dezbaterea „Centrul European de Studii Covasna-Harghita – 15 ani de activitate ştiinţifică, culturală şi civică”. Joi, 28 noiembrie 2013, la Muzeul Spiritualităţii Româneşti din Sfântu Gheorghe, a avut loc Expoziţia documentară „Repere identitare româneşti în Arcul Intracarpatic” apoi la Prefectura Judeţului Covasna a avut loc Simpozionul „95 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918” la care au participat cercetători, profesori, elevi şi toţi cei interesaţi de istorie naţională şi locală. Invitaţii au prezentat următoarele comunicări: Drd. Vasile LECHINŢAN, Cluj-Napoca, Personalităţi ale Marii Uniri şi promovarea culturii idealului naţional; Prof. Ilie ŞANDRU, Topliţa, Miron Cristea şi Marea Unire; Adrian BORICEANU, Întorsura Buzăului, Jurnal de război (1916-1918), adaptare după Serafim Creţu Părău; Dr. Traian Tr. CEPOIU, Ceraşul, jud. Prahova, 1 Decembrie 1918, clipa astrală a realizării integralei spiritului românesc – Marea Unire; Prof. Corina BĂRĂGAN, Vama Buzăului, Contribuţia românilor din Buzăul ardelean la înfăptuirea Marii Uniri; Prof. Vasile STANCU, Sf. Gheorghe, Anul 1919 – an hotărâtor pentru înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România; Liliana OPRESCU, Sibiu, Tricolorul în colecţiile Muzeului ASTRA; Dr. Ioan LĂCĂTUŞU, Sf. Gheorghe, Memoria Arhivelor – primele trei decenii de la făurirea României Mari. Volum editat de Arhivele Naţionale Alba, apărut la Editura Eurocarpatica din Sf. Gheorghe.

Sâmbătă, 30 noiembrie 2013, între orele 9 şi 13, în parohiile ortodoxe din Ozun, Dobolii de Jos, Chichiş şi Zagon, a avut loc Itinerarul religios-istoric în parohiile ortodoxe din judeţul Covasna, cu participarea tinerilor de la Seminarul Teologic „Sf. Sava” Buzău, Protopopiatul Ortodox Târgovişte, ASCOR şi Asociaţia Pro Vita Sibiu, Fundaţia „Sf. Sava” din Buzău, Asociaţia „Tradiţia Românească” din Bucureşti, Filiala Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român din Braşov şi Sf. Gheorghe. În aceeaşi zi la Muzeul Spiritualităţii Româneşti (Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe) a avut loc Reuniune culturală; lansări şi prezentări de cărţi şi publicaţii; concert de colinde participarea invitaţilor din Sibiu, Buzău, Târgovişte şi Bucureşti.

Duminică, 1 decembrie 2013, începând cu ora 1130, la Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae” din Sf. Gheorghe, s-a oficiat Te-Deum-ul cu prilejul Zilei Naţionale a României, după care a avut loc Marşul Unirii de la Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae” prin centrul municipiului până în Piaţa Mihai Viteazul, unde toţi invitaţii au participat la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României organizate de Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Local Sfântu Gheorghe şi Garnizoana Sfântu Gheorghe.

 

 

Comunicat

 

În cadrul programului dedicat sărbătoririi Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, joi, 28 noiembrie 2013, în sala de conferinţe a Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna s-a desfăşurat Simpozionul 95 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918. La simpozion au participat istorici cercetători şi profesori din Cluj-Napoca, Sibiu, Topliţa, Vălenii de Munte, Întorsura Buzăului şi Sfântu Gheorghe, precum şi Prefectul judeţului Covasna, Dumitru Marinescu, Subprefectul Georgeta Gheorghiu şi alţi funcţionari din instituţiile publice, profesori, elevi şi un numeros public.

Participanţii la Simpozion au adus un omagiu generaţiei de români iluştri care au realizat cel mai de seamă act politic al devenirii noastre istorice – desăvârşita unitate a naţiunii noastre. Aceasta a deschis calea propăşirii naţionale şi pentru românii din teritoriile asuprite, s-au ridicat marile Universităţi româneşti de la Cluj, Cernăuţi, Chişinău, mari catedrale ortodoxe şi greco-catolice în centrele oraşelor transilvane, s-a înfiinţat la Cluj primul Institut Speologic din lume, tot la Cluj, Muzeul Limbii Române şi Şcoala de Arte Frumoase, apoi academii de înalte ştiinţe agronomice, academii comerciale, alte institute de cercetări ştiinţifice, mii de licee şi şcoli generale. De la o opresiune socială şi naţională a marilor imperii impusă constant românilor, s-a ajuns la un statut demn pentru naţiunea română, în rând cu naţiunile civilizate ale lumii.

Datorăm reuşita realizării dezideratului nostru naţional bravei Armate Române conduse de Regele Ferdinand I Întregitorul, trecerii vitejeşti peste Carpaţi a batalioanelor române, miilor de jertfe ale soldaţilor români căzuţi pentru acest ideal, datorăm acest mare act politic miilor de martiri români transilvăneni care au căzut jertfă de la 1848 până la 1918 pentru că au vrut să ne unim cu Ţara.

Un omagiu se cuvine marilor făuritori ai Unirii celei desăvârşite: Iuliu Maniu, Ion I. C. Brătianu, Vasile Goldiş, Nicolae Filipescu, Ștefan Cicio Pop, Nicolae Iorga, Gheorghe Pop de Băseşti, Aurel Lazăr, Alexandru Vaida Voievod, Aurel Vlad, Octavian Goga, Ioan Suciu, Iosif Jumanca, Ioan Fluieraş, Tiron Albani, Teodor Mihali, Vasile Stoica, Octavian C. Tăslăoanu, Iuliu Hossu, Miron Cristea, Amos Frâncu, Nicolae Bălan şi atâţia alţii, dar şi celor care au militat pentru Marea Unire dar la 1918 nu mai erau în viaţă, în frunte cu Andrei Şaguna, George Bariţiu, Ioan Raţiu, Vasile Lucaciu şi atâţia alţii, care la rândul lor au preluat visul de o clipă al marelui voievod Mihai Viteazul. Un omagiu se cuvine să aducem şi prestigioaselor instituţii identitare româneşti: Bisericilor Naţionale, ASTREI, presei româneşti, Academiei Române, Ligii pentru unitatea tuturor românilor etc.

Participanţii şi-au exprimat speranţa că toate idealurile generaţiei de atunci se îmbină cu idealurile generaţiei prezente pentru o Românie liberă şi demnă în concertul marilor naţiuni europene, că vom depăşi momentele de criză, spre prosperitate şi demnitate, că nu va mai exista atâta sărăcie în marea masă a populaţiei şi că se va coagula o generaţie de oameni politici integri şi patrioţi întocmai ca şi generaţia de aur de la 1918.

În privinţa libertăţilor şi drepturilor acordate minorităţilor etnice, considerăm că idealul de la 1918 s-a realizat pe deplin, marele democrat Iuliu Maniu a spus că nu vrem să devenim din asupriţi asupritori şi că minorităţile trebuie „să se simtă acasă, la noi, cu „noi dimpreună”. În comunicările prezentate la simpozion s-a subliniat faptul că Transilvania nu a fost făcută cadou României prin Tratatul de la Trianon – aşa cum încearcă unii să convingă opinia publică – ci a fost voinţa întregii naţiuni române, pecetluită cu sângele vărsat de sute de mii de români din întreg spaţiul românesc şi care au căzut visând la această unitate.

S-a relevat, totodată, şi contribuţia românilor din fostele scaune zise secuieşti: Odorhei, Ciuc, Trei Scaune şi Mureş la pregătirea, realizarea şi consolidarea Marii Uniri, în frunte cu: Miron Cristea, Alexandru Nicolescu, Nicolae Colan, Veniamin, Aurel şi Pompiliu Nistor, Emilian Antal, Ghiţă Popp, Justinian Teculescu şi alţi vrednici slujitori ai bisericii, şcolii şi culturii româneşti din zonă.

La 95 de ani de la Marea Unire se impune o implicare mai decisă a Statului Român pentru asigurarea normalităţii în convieţuirea interetnică din judeţele Covasna şi Harghita şi la sprijinirea comunităţii româneşti din zonă pentru păstrarea şi afirmarea identităţii ei naţionale, în condiţiile în care este supusă în permanenţă unei agresiuni morale şi simbolice de susţinătorii proiectelor de enclavizare etnică, exclusiv maghiară.

Participanţii la simpozion fac un apel la concetăţenii români de etnie maghiară să nu se lase antrenaţi în jocurile extremiştilor maghiari din ţară şi străinătate, pentru că România este patria comună a noastră, a tuturor, şi niciodată românii nu vor fi de acord cu o autonomie teritorială pe criteriul etnic maghiar în zonă.

Dacă la 1918 visul de reîntregire a fost deplin şi desăvârşit realizat, participanţii la simpozion îşi exprimă speranţa că dezideratul desăvârşirii unităţii noastre naţionale să se împlinească într-un timp cât mai scurt prin revenirea Basarabiei la Patria Mamă.