Home Informatii utile ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI – Bibliografie selectivă

ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI – Bibliografie selectivă

ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI

Bibliografie selectivă

Dr. Ioan Lăcătuşu

 

A. Volume

 1. Baicu, Vasile Dan, Istorie şi arhivistică în Arcul Intracarpatic, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2006.
 2. Badea-Lătuceanu, I. Problema secuiască, Editura Proema, Baia Mare, 2010.
 3. Baltasiu, Radu, Săpunaru, Gabriel, Bulumac, Ovidiana, Slăbirea comunităţii româneşti din Harghita şi Covasna, Editura Etnologică, Bucureşti, 2013
 4. Boar, Liviu, Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin în secolul al XIX, Editura Universităţii „Petru Maior” Tîrgu-Mureş, 2004.
 5. Boar, Liviu, Îndrumător în Arhivele Statului – Judeţul Harghita, Bucureşti, 1988.
 6. Berecz, Gyula, Haromszek-varmegye. Nepoktatasi Intezeteinek Tőrtenete (Comitatul Treiscaune. Istoria instituţiilor de învăţământ), Braşov, 1893.
 7. Bucur, D. Ioan, Monografia satului Făgeţel, Bucureşti, 2010.
 8. Bucur, Nicolae, Costin, C., Pagini din creaţia folclorică a unui sat Livezi – Harghita, Miercurea Ciuc, 1972.
 9. Bucur, Nicolae, Ademenirea timpului, Editura  Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012
 10. Bucur,Nicolae şi Catrina, Constantin, Tezaur de etnografie şi folclor în judeţele Covasna şi Harghita, Editura  Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012
 11. Buda, Stela, Fundaţia Mihai Viteazul – 20 de ani de la înfiinţare. Vremuri şi oameni, Editura Nico, Tg. Mureş, 2010, Argument, de Ioan Lăcătuşu
 12. Chindea, Teodor, Contribuţii la istoria românilor din Giurgeul Ciucului, Editura Brăduţ, Tg. Mureş, 1995.
 13. Cobianu-Băcanu, Maria, S.O.S. – românii din Covasna şi Harghita, Editura Petru Maior, Tg. Mureş, 1998.
 14. Cobianu-Băcanu, Maria, Drama maghiarizării românilor din Covasna şi Harghita, Sfântu Gheorghe, 2000.
 15. Costea, Constantin, Vidacutul sub aripa timpului, Gheorgheni, 2002.
 16. Cornea, Luminiţa; Catrina, Constantin; Lăcătuşu, Ioan, Teculeştii din neam în neam, Editura „Angvstia”, Sf. Gheorghe, 2008.
 17. Crişan, Viorica, Dacii în estul Transilvaniei, Editura Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 2000.
 18. Dobreanu, Doina; Dobreanu, Vasile, Subcetate Mureş. File de monografie, Editura Motiv, 1999.
 19. Dobreanu, Doina;Ţesături româneşti din zona Mureşului Superior (secolul al XX-lea), Gheorgheni, 2010
 20.  Drăghici Moraru; Dorina, Livezi – Oază de credinţă şi de dor, de Dorina Drăghici-Moraru, Editura Magic Print, Bacău, 2010
 21. Duşa,Traian, Topliţa Română vatră de istorie, vatră de ortodoxie, Târgu Mureş, 2006.
 22. Grama-Brescan, Ana, Români sudtransilvani în secolul al XIX-lea. Contribuţii documentare, Editura Arcuş, 2007.
 23. Iorga, Nicolae, Începuturile şi motivele deznaţionalizării în Săcuime, Bucureşti, 1936.
 24. Lazăr, Costel-Cristian Românii din Ciuc în perioada interbelică, Editura România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2007.
 25. Lazăr, Costel-Cristian, Biserica Ortodoxă Română din estul Transilvaniei după al Doilea Război Mondial, teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,2012
 26. Lăcătuşu, Ioan, Identitate şi cultură la românii din secuime, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1995.
 27. Lăcătuşu, Ioan, Personalităţi din Covasna şi Harghita, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1998.
 28. Lăcătuşu, Ioan, Spiritualitate românească şi convieţuire interetnică în Covasna şi Harghita, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe 2002.
 29. Lăcătuşu, Ioan; Lechinţan, Vasile; Pătrunjel, Violeta, Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, Editura Grai românesc a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Miercurea-Ciuc, 2003.
 30. Lăcătuşu, Ioan, Tendinţe de enclavizare a unui spaţiu românesc Covasna – Harghita, Editura România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2004.
 31. Lăcătuşu, Ioan, Românii în mass-media maghiară din Harghita şi Covasna, Editura Europcarpatica, Sf. Gheorghe, 2006.
 32. Lăcătuşu, Ioan, Dăinuire românească în Harghita şi Covasna, Editura România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2007.
 33. Lăcătuşu, Ioan, Argumente împotriva autonomiei pe criterii etnice a aşa zisului „Ţinut secuiesc”, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2008.
 34. Lăcătuşu, Ioan, Structuri etnice şi cofesionale în judeţele Covasna şi Harghita, Editura Universităţii „Petru Maior” Tîrgu-Mureş, 2009.
 35. Lăcătuşu, Ioan; Cornea, Luminiţa; Luca, Ioan, Personalităţi ale oraşului Covasna, vol. I, de, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2009.
 36. Lăcătuşu,  Ioan (coordonator), Genealogia familiei Colan, , Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012.
 37. Liceul din Subcetate la 50 de ani, coordonatori Vasile Dobreanu, Doina Dobreanu, Gheorgheni, 2011
 38. Marc, Aurel, Contribuţii la istoria Judeţului Harghita (volum de studii şi documente alcătuit şi îngrijit de Ana Dobreanu şi Ioan Lăcătuşu), Sfântu Gheorghe, 2000.
 39. Marc, Dorel, Aspecte etnoculturale specifice zonei Topliţei şi Mureşului, Teză de doctorat, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009
 40. Marc, Dorel, Structuri ocupaţionale tradiţionale în zona Topliţei Mureşului Superior, Editura Ardealul, Tg. Mureş, 2010, în cadrul colecţiei Bibliotheca Historica
 41. .Marc, Dorel,  Evoluţia habitatului tradiţional în zona Topliţei Mureşului Superior (sec. XVII- XX), Dorel Marc,  Editura Ardealul, din Tg. Mureş,  2009
 42. Marc, Dorel,  Protejarea identităţii culturale în procesele globale prin cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural etnologic din medii multietnice. Studiul de caz: valori identitare culturale în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. Interculturalitate, multiculturalitate, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2003
 43. Moldovan, Nicolae, Mărturii despre oameni şi locuri din Carpaţi, Editura Arcuş, 2008.
 44. Micu, Emil, Din trecutul bisericesc, cultural şi economic al românilor din Secuime, Tip. ASTRA, Braşov, 1946 (reeditare) Editura „Bravox” Braşov, 1996.
 45. Negreanu, Maria, Românii din Târgu Secuiesc şi satele învecinate, după condica bisericii ortodoxe din Tg. Secuiesc, Bucureşti, 1943
 46. Nistor, Aurel, O pagină din istoria Bisericii şi Neamului, Editura Carpaţii Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 1999.
 47. Olteanu Gheorghe, Nu, nu, niciodată! „Redobândirea hegemoniei maghiare în Bazinul Carpatic” în documente, Editura România pur şi simplu, Bucureşti, 2010
 48. Opreanu, Sabin, Ţinutul Săcuilor. Contribuţii de geografie umană şi de etnografie, Cluj, 1927.
 49. Ploşnea Nicoleta, Biserici, şcoli, comunităţi rurale româneşti din Covasna şi Harghita (1850 -1918), Editura Grai Românesc, Miercurea –Ciuc, 2012
 50. Pop, Emil şi Pop, Valeria, Un monument reînviat. Biserica Ortodoxă Sfinţii Apostoli Petru, Pavel şi Andrei,  Editura Grai Românesc, Miercurea –Ciuc, 2009
 51. Popa-Lisseanu Gheorghe, Originea secuilor şi secuizarea românilor, reeditarea volumului, Editura România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2003.
 52. Profesioniştii noştri 1 Ana Grama la 70 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2010, volum apărut în Colecţia „Profesioniştii noştri”, coordonator Ioan Lăcătuşu, Sf. Gheorghe
 53.  Profesioniştii noştri 2, Liviu Boar, la 60 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011 (Ioan Lăcătuşu,  coordonator şi prefaţă)
 54. Profesioniştii noştri 3, Ioan Rancar, la 80 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011( ediţie îngrijită de  Liviu Boar şi Ioan Lăcătuşu)
 55.  Profesioniştii noştri 4, Dumitru Zaharia la 85 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011, (ediţie îngrijită de Vilică Munteanu)
 56. Profesioniştii noştri 5, Ioan Lăcătuşu la 65 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012, (ediţie îngrijită de Vasile Stancu)
 57. Profesioniştii noştri 6, Ion Micu la 70 de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012, (ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu)
 58. Profesioniştii noştri 7, Ile Şandru –  6o de ani în slujba învăţământului şi culturii româneşti, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012, (ediţie îngrijită de Vasile Stancu şi Ioan Lăcătuşu)
 59. Rain, Lily, Familia etnic mixtă. Judeţul Covasna, Editura Arcuş, 2001.
 60. Ranca, Ioan, Românii din Scaunele Secuieşti în antroponimele din conscripţii 1699-1821 (Scaunul Mureş), vol. I, Editura Ciubăncan Cluj-Napoca, 1995.
 61. Ranca, Ioan, Românii din Scaunele Secuieşti în antroponimele din conscripţii 1567-1850 (Scaunul Ciuc, Giurgeu, Caşin), vol. II, Editura Pax historica, Târgu Mureş, 1997.
 62. Ranca, Ioan, Românii din secuime şi Răscoala lui Horea., Editura Pax Historica, Tg. Mureş, 2000.
 63. Rafiroiu, Gheorghe, Din ţinutul secuizat Araci, Salonta, 1938.
 64. Răchiţan,  Ioan I., Cartea satului Valea Mare, Bucureşti, 2001.
 65. Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi reverberaţii, ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Editura Magic Print, Oneşti, 2011
 66. Russu, Ion I., Românii şi Secuii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990.
 67. Repertoriul arheologic al judeţului Covasna (coord. Valeriu Cavruc), Sf. Gheorghe, 1998.
 68.  Repertoriul arheologic al judeţului Harghita (coord. Valeriu Cavruc), Sf. Gheorghe, 2000.
 69. Secară, Constantin,  Situaţia actuală a folclorului muzical în comunităţile româneşti din zona arcului intracarpatic, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2003
 70. Sfârlea, Mircea, Românii din Sfânta Episcopie a Covasnei şi Harghitei, Bucureşti, 1995.
 71.  IPS Ioan Selejan (coordonator), O candelă în Carpaţi – 15 ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2009, ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi Nicoleta Ploşnea
 72. Someşan, Liviu; Micu, Emil; Pop, V., Depresiunea Întorsurii Buzăului, Braşov, 1947.
 73. Şandru, Ilie, Monografia comunei Tulgheş, Tg. Mureş, 1998.
 74. Stan Vasile, Stan Angelica Marioara,  Bilbor. Oameni şi locuri. Monografie,  Cluj-Napoca, 2005.
 75. Vrabie, Nicu şi Costea, Constantin, Despărţământul Central Judeţean al Astrei.Despărţământul Covasna – Harghita al Astrei, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2009

 

B. Periodice:

 1. Angvstia 1/1996 – 16/2012, Anuarul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”; în Angvstia, nr. 11/ 2007, este publicat articolul Angvstia nr. 1-10, 1996 – 2006 – sumar general.
 2. Sangidava nr. 1/20076/2012, anuarul Centrului Cultural Topliţa şi al Fundaţiei „Miron Cristea”, Topliţa.
 3. Buletinul Ligii cultural-creştine „Andrei Şaguna”, Sf. Gheorghe, nr. 1/1997 – 5/2012.
 4. Almanahul Grai Românesc/2006, editat de Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Miercurea-Ciuc, 2006.
 5. Grai Românesc nr. 1/1999 – 53/2012, foaie de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Miercurea-Ciuc.
 6.  Şcoala noastră, 1991 2012, Revistă  trimestrială editată de Asociaţia Cadrelor Didactice din judeţul Harghita, director, prof. Nicu Vrabie

 

C. Românii şi secuii (din Evul Mediu până la 1918), culegere de studii apărute în „Angvstia”, în curs de apariţie la Editura „Eurocarpatica”, ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi Vasile Lechinţan

Cuprins:

–          Estul Transilvaniei în Evul Mediu Timpuriu, sec. VIII- XIII, de Nicolae Edroiu

–          Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII –XV, de Anton Coşa

–          Realităţi istorice în sud-estul Transilvaniei, de Ioana Cristache Panait

–          Românii din scaunele secuieşti în antroponimele din conscripţii. Scaunul Mureş; Scaunul Ciuc, Giurgeu şi Casin, de Ioan Ranca

–          Români şi secui cu nume româneşti din fostele scaune secuieşti (sec. XVI -XIX), de Ioan Lăcătuşu

–          Un căpitan necunoscut a lui Mihai Viteazul în Odorheiul Secuiesc, de Vasile Lechinţan

–          Românii din scaunele secuieşti la 1614, de Vasile Lechinţan

–          Aspecte inedite ale structurii confesionale româneşti din scaunul Odorhei în ultimele decenii ale sec. al XVIII-lea, de Vasile Lechinţan

–          Registrele parohiale – sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutul românesc al Harghitei. Conscripţia de la 1748, de Aurel Marc

–          Prezenţa cărţii vechi româneşti în sud – estul Transilvaniei, de Ioana Cristache Panait

–          Carte veche românească în scaunul Mureş, de Elena Mihu

–          Ierarhii Bisericii Ortodoxe consemnaţi pe filele cărţii vechi româneşti din jud. Mureş, de Elena Mihu

–          Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Breţcu – Voineşti – Covasna, de Nicolae Şoancă

–          Aportul negustorilor români şi secui din Arcul Intracarpatic la dezvoltarea comerţului dintre Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, de Ioan Lăcătuşu

–          Limba română în viaţa secuilor de-a lungul secolelor (până în 1918), de Vasile Lechinţan

–          Reverberaţiile răscoalei lui Horea la românii din scaunele secuieşti, de Ioan Ranca

–          Preoţi şi protopopiate ortodoxe din est-sud-estul Transilvaniei. Contribuţii documentare  – 1799, de Ana Grama

–          Memoriile scrise de Partenie Trombiţas în apărarea Bisericii ortodoxe din Protopoiatul Tg. Mureş (1851 -1852), de Elena Mihu

–          Românii de pe graniţa cu Moldova în timpul revoluţiei de la 1848-1849, de Ioan Ranca

–          Contribuţii la viaţa confesională a românilor în fostele scaune secuieşti Ciuc, Giurgeu şi Caşin, de Liviu Boar

–          Biserică şi şcoală românească în scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin între anii 1848 -1900, de Liviu Boar

–          Surse ecleziastice ortodoxe din a doua jumătate a sec. al XIX-lea pentru cercetarea demografică zonală, de Ana Grama

–          Documente arhivistice sibiene (1850 -1870). Donaţii din „Ţară” şi conflicte cu autorităţile locale în judeţul Covasna, de Ana Grama

–          Preoţi şi sate pentru şcoli. O triată indestructibilă în viaţa românilor, de Ana Grama

–          Inventare cu bunuri ale comunităţilor româneşti ortodoxe din spaţiul Arcului Intracarpatic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de Ana Grama

–          Urme sigilare pe inventarele de bunuri ale bisericilor ortodoxe din sud-estul Transilvaniei, de Carmina Maior

–          Mitropolitului Andrei Şaguna şi românii ortodocşi din protopopiatele Covasnei şi Harghitei, de Ioan Lăcătuşu

–          Aspecte ale vieţii cotidiene a românilor din judeţul Treiscaune, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX, de Ioan Lăcătuşu

–          Biserici române din Protopopiatele Treiscaune, Odorhei, Ciuc-Giurgeu, Reghin (1850 -1914), de Nicolata Ploşnea

–          Comunităţi româneşti ziditoare de şcoli din Covasna şi Harghita (1850-1914) Învăţământul confesional din protopopiatele ortodoxe din secuime, de Nicoleta Ploşnea

–          Protopopiatul ortodox Român Treiscaune (1881-1921), de Alexandru Morar, Cosmin Cosmuţa

–          Comunitatea Breţcană în pragul secolului al XX şi în primele decenii ale acestuia. Edificarea „şcolii de piatră” (1904), de Ana Grama

–          Staţiunea Vâlcele şi personalităţile româneşti de seamă care au poposit aici în sec. XIX –XX, de Nicolae Moldovan

–          Intelectuali români din Harghita şi Covasana, din sec. al XIX-lea şi începutul secolului XX, de Ioan Lăcătuşu

–          Starea de spirit a populaţiei româneşti din Arcul Intracarpatic, în anul 1916, de Ioan Lăcătuşu

–          Pagini de istorie locală şi naţională în Arcul intracarpatic (1917), de Ioan Lăcătuşu

–          Românii din Covasna şi Harghita în timpul Primului Război Mondial, de Nicoleta Ploşnea

–          Şematismul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, de Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel

–          Structuri etnice şi confesionale în judeţele Covasna şi Harghita, de Ioan Lăcătuşu

–          Secuii în Moldova şi Ţara Românească la 1857, de Vasile Lechinţan

–          Nume de botez româneşti pe cale de dispariţie din judeţele Covasna şi Harghita, de Alexandru Ovidiu Cristureanu

–          Românii din Arcul Intracarpatic şi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, de Ioan Lăcătuşu

–          Din panteonul personalităţilor româneşti şi maghiare (secuieşti) din Arcul intrcacarpatic (născute până în 1918), de Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel

 

 

Din volumul „Românii în dezbaterile Congresului Secuiesc din 1902. Premise, deziderate, reverberaţii”, ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Editura Magic Print, Oneşti, 2011, p.267 -271 (sunt cuprinse şi lucrările apărute în cursul anului 2012).