Home Revista presei Revista Presei Maghiare, Nr. 09 / 01-15.05.2014

Revista Presei Maghiare, Nr. 09 / 01-15.05.2014

 

Centrul European de Studii Covasna – Harghita

 

Revista Presei Maghiare

Nr. 09 / 01-15.05.2014

 

 

Nu cedăm din drepturile noastre!

Potrivit hotărârii Tribunalului Judeţean Covasna şi sentinţei definitive a Curţii de Apel Braşov, care o confirmă, drapelul secuiesc montat anul trecut în parcul Elisabeta din Sfântu Gheorghe trebuie îndepărtat. Dat fiind faptul că puterea română centralizată a apelat din nou, cu făţărnicia ei caracteristică, la judecători pentru a pronunţa prin intermediul lor dispoziţiile care sunt îndreptate împotriva noastră şi care, tocmai din acest motiv, sunt greu de asumat pentru ea, trebuie să le explicăm clar tuturor că Bucureştiul se află în spatele noului atac antimaghiar.

Trebuie să spunem public şi pe înţelesul tuturor că această atitudine şi intenţia care se ascunde în spatele ei sunt revoltătoare şi inacceptabile pentru noi, şi tocmai din acest motiv le respingem şi nu mai vrem aşa ceva. Atitudinea conducătorilor statului român faţă de noi este revoltătoare, deoarece, ignorându-ne pretenţiile şi aşteptările, se poartă cu noi ca nişte colonizatori.

Este inacceptabil potopul de minciuni lansate zilnic la adresa noastră prin presă, parte a unui plan diabolic elaborat în amănunt, deoarece în felul acesta este generată ură, iar românii care convieţuiesc cu noi sunt instigaţi împotriva noastră. Este revoltător cum prin călcarea în picioare a sentimentelor noastre şi prin ignorarea voinţei noastre ne sunt interzise în spaţiile publice, prin vocea puterii, simbolurile naţionale care exprimă apartenenţa noastră.

Noi, maghiarii transilvani şi maghiarii secui, am demonstrat în ultimii 94 de ani că, deşi am fost forţaţi să trăim în interiorul unor graniţe româneşti, suntem un popor iubitor de pace, tolerant, capabil de convieţuire, muncitor şi gata să oferim o mână de ajutor, însă să nu se aştepte nimeni ca de dragul prieteniei aparente şi renunţând la limba, obiceiurile şi proprietăţile noastre, să ne negăm conştiinţa de sine.

Utilizarea limbii noastre materne, posesia asupra pământului nostru natal şi respectarea, utilizarea simbolurilor noastre naţionale nu pot şi nici nu vor face vreodată obiectul unor târguieli! Si ar fi bine ca şi posesorii puterii de la Bucureşti să-şi bage odată în cap acest lucru!

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 83 din 01.05.2014, autor Bedo Zoltan

 

 

Drapelul secuiesc este în pericol şi la Târgu Secuiesc

Cei din Târgu Secuiesc se tem că în data de 7 mai, la Curtea de Apel din Braşov va fi adoptată o decizie definitivă şi irevocabilă în legătură cu drapelul de pe faţada primăriei şi cu drapelul secuiesc de mari dimensiuni de lângă statuia lui Gabor Aron – a semnalat consilierul juridic al primăriei, Toth Csilla. In opinia sa, a fost folosită ultima posibilitate de contestare, contestaţia în anulare.

În data de 17 martie, în urma contestaţiei primăriei Târgu Secuiesc, tribunalul judeţean Covasna a adoptat o decizie vizează îndepărtarea celor trei drapele secuieşti. Acest demers nu a avut loc deocamdată, primăria aşteaptă decizia din data de 7 mai şi se va conforma acesteia.

Toth Csilla a mai comunicat că prefectura a intentat proces împotriva instituţiei din cauza inscripţiei Varoshaza. Justiţia română a decis îndepărtarea inscripţiei, iar această decizie a fost contestată în data de 13 martie de primărie, la Curtea de Apel Braşov. Data înfăţişării nu a fost deocamdată fixată. Si în acest caz va fi folosită posibilitatea căii extraordinare de atac.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7182 din 01.05.2014, autor Iochom Istvan

 

 

Autonomia este o recomandare europeană/ Discuţie cu Kalmar Ferenc, parlamentar, membru al KDNP

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat în data de 9 aprilie, la şedinţa sa din Strasbourg, raportul parlamentarului ungar Kalmar Ferenc, membru al partidului popular, referitor la drepturile şi situaţia europeană a minorităţilor naţionale. Documentul evidenţiază faptul că acele state membre ale Consiliului Europei care nu au făcut acest lucru, trebuie să semneze şi să ratifice acordul-cadru referitor la apărarea minorităţilor naţionale, Charta Europeană a Limbilor Regionale şi Minoritare, dar se referă şi la însemnătatea drepturilor minoritare colective şi formulează cerinţe în privinţa înfiinţării sistemului instituţional educaţional special şi în privinţa asigurării mass-media minoritare libere. Este de o însemnătate aparte faptul că Consiliul Europei face apel la toate statele sale membre să pună în practică soluţiile existente, legate de autonomia teritorială şi ca exemplu de urmat, indică Tirolul de Sud. Ultima oară, soluţionarea situaţiei minorităţii europene a fost abordată de recomandarea formulată în anul 2003 de Andreas Gross şi votată de adunarea generală şi de atunci şi până acum problema nu a mai fost atât de amplu discutată. L-am întrebat pe parlamentarul Kalmar Ferenc Andras în legătură cu calea care duce la adoptarea raportului, în legătură cu însemnătatea acestuia şi eventualele rezultate de viitor ale acestuia.

– Cum aţi reuşit să convingeţi majoritatea celor prezenţi în legătură cu importanţa problematicii care vizează minorităţile naţionale şi cum aţi reuşit să obţineţi sprijinul lor? Care au fost argumentele cele mai eficiente?

– Procesul a început în urmă cu un an şi jumătate-doi. In anul 2010 am devenit membru al delegaţiei ungare a Consiliului Europei. Am constatat faptul că Consiliul Europei a discutat despre multe teme importante, dar cauza minorităţilor naţionale nu a ajuns cumva pe masa politică principală. Această temă poate genera tensiuni însemnate, care ar putea conduce chiar şi la conflicte militare. Din păcate avem exemplul Ucrainei şi am putut constata în mai multe rânduri că organismele europene s-au ocupat de problemele minorităţilor naţionale atunci când acestea se aflau deja pe punctul de a exploda. La începutul anilor 90, Acordul-cadru privind Protecţia minorităţilor a fost elaborat ca efect al războiului din Iugoslavia, acord care este invocat de atunci de toată lumea. Si acesta este baza, punctul de pornire al raportului meu. In opinia mea, o problemă trebuie abordată atunci când părţile se raportează faţă de aceasta în mod constructiv, atunci când pornirile nu s-au dezlănţuit încă. Am discutat cu mulţi politicieni, lideri ai organizaţiilor civile, am purtat consultări despre acest lucru la Strasbourg şi în afara Consiliului Europei. In ceea ce îi priveşte pe maghiarii din Transilvania, trebuie să îl pomenesc pe Izsak Balazs, preşedintele CNS. La finalul discuţiilor s-a conturat această iniţiativă pe care am înaintat-o conducerii politice a Consiliului Europei. Primul semnatar al acestuia a fost Kovacs Elvira, reprezentant din Voivodina. Unul din obiectivele iniţiativei înaintate a fost readucerea problematicii minorităţilor naţionale în sfera principalelor teme politice. Conducerea politică a Consiliului Europei a acceptat acest lucru şi a cerut Comisiei pentru Egalitatea în Drepturi şi Împotriva Discriminării să desemneze un raportor. Eu m-am oferit pentru îndeplinirea acestei activităţi şi am ajuns într-o situaţie de concurenţă cu reprezentanta greacă. După ce amândoi ne-am prezentat ideile, majoritatea membrilor comisiei m-au ales pe mine ca şi raportor. Am început activitatea în acest sens şi în cadrul fiecărei şedinţe de consiliu am vorbit despre starea actuală a raportului. Am inclus observaţiile şi astfel am progresat. Cheia succesului se află poate tocmai în consultaţiile permanente. La votul final a contat foarte mult opinia comisiei. Organismul a susţinut varianta finală cunoscută.

– Raportul a fost votat în final de către 58 de persoane. 16 au votat împotrivă şi 16 s-au abţinut. Cei care au respins raportul aproape că pot fi grupaţi pe ţări. Cum şi-au exprimat voturile negative?

– Zilele trecute am primit lista de voturi. Reprezentanţii slovaci şi croaţi au votat în unanimitate împotrivă. Delegaţia română a votat şi pro şi contra şi s-a şi abţinut. Trebuie ştiu faptul că dintre cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, Turcia, Grecia şi Franţa nu au semnat sau nu au ratificat Acordul-cadru privind Protecţia Minorităţilor. Delegaţia sârbă a votat în unanimitate pentru. In final nimeni nu şi-a explicat votul. In diferitele faze ale raportului, punctele de discuţii erau diferite. In final, dezbateri au fost generate de propunerea referitoare la sistemul educaţional special în privinţa minorităţilor naţionale, de definiţia minorităţi naţionale tradiţionale şi de problematica drepturi cu dimensiuni colective contra drepturi individuale. Cea de-a doua temă a fost dezbătută mai ales de câţiva reprezentanţi finlandezi, care au reclamat faptul că raportul nu abordează problema minorităţii rome. Eu am informat adunarea generală în legătură cu faptul că am avut un schimb de corespondenţă cu organizaţia europeană a romilor de la Strasbourg, în care mi-am exprimat opinia, potrivit căreia despre minoritatea romă din Europa, în număr de 12-13 milioane de persoane, ar fi necesară realizarea unui raport separat. Această temă este atât de complexă încât nu poate fi discutată, într-un raport general, pe o jumătate de pagină. In final, adunarea generală a votat excluderea din definiţie a cuvântului tradiţional şi astfel hotărârea se referă şi la minoritatea romă. In privinţa drepturi de dimensiuni colective contra drepturi individuale au fost înaintate multe propuneri de modificare, înaintate de către membrii delegaţiei române. Aceste propuneri vizau ideea ca aceste paragrafe să fie reformulate în aşa fel încât acestea să se refere la drepturile individuale. Cu excepţia câtorva, aceste propuneri de modificare au fost respinse de comisie şi de adunarea generală.

– Care consideraţi că sunt cele mai importante aspecte ale raportului şi ale recomandării adoptate?

– Este foarte important faptul că Adunarea Generală parlamentară a Consiliului Europei face apel la statele membre să sprijine reciproc şi în cadrul statelor lor concepţia unitate în diversitate. Apărarea minorităţilor naţionale este stabilită ca şi o prioritate politică, ceea ce sprijină construirea viitorului durabil al Europei. O altă prevedere importantă se referă la faptul că avantajele nu se limitează la minorităţi, ci această protecţie aduce pentru toată lumea stabilitate, dezvoltare economică şi progres. Raportul specifică faptul că dreptul la autodeterminare poate fi armonizat cu dreptul suveranităţii naţionale şi a integrităţii de stat. Documentul mai prevede faptul că acordurile privind autonomia teritorială pot contribui şi ele la apărarea eficientă a drepturilor de dimensiuni colective ale minorităţilor naţionale şi la preîntâmpinarea asimilării. In urma adoptării raportului, adunarea generală consideră respectarea identităţii comune care include dreptul la cultură, limbă, religie, ca fiind parte importantă a ocrotirii drepturilor minorităţilor naţionale. Astfel minorităţile au dreptul de a păstra şi de a dezvolta propriile lor instituţii şi de a beneficia de o protecţie colectivă. In contextul reorganizărilor administrative, documentul prevede ideea că indiferent de aspectele economice, trebuie luate în considerare regiunile istorice. Adunarea generală face apel la statele membre ale Consiliului Europei să semneze şi să ratifice cât mai repede Charta Europeană a Limbilor Regionale şi Minoritare, precum şi acordul-cadru privind ocrotirea minorităţilor naţionale.

– În ce măsură recomandarea adoptată de Adunarea Generală Parlamentară a Consiliului Europei poate deschide calea spre autonomie? Care sunt aspectele incluse în aceasta, care au lipsit din documentele anterioare, asemănătoare?

– În Europa Occidentală există modele de autonomie care funcţionează foarte bine. Prin intermediul raportului, doresc să aduc acestea mai aproape de regiunea noastră, să vadă şi alţi politicieni din Europa central-răsăriteană că acestea nu sunt modele draconice, rupte de realitate. In anul 2003, raportul – Gross a vorbit de autonomii ca şi de soluţii de detensionare. Raportul-Kalmar de acum propune convenţiile privind autonomia teritorială şi drepturile de dimensiuni colective pentru obstrucţionarea asimilării, pentru extinderea democraţiei, pentru păstrarea diversităţii europene, pentru realizarea solidarităţii şi integrării europene.

– Recomandarea propusă acum poate aduce schimbări radicale în privinţa protecţiei minorităţilor naţionale? Dat fiind faptul că nu este obligatorie pentru statele europene, iar liderii României au protestat de îndată împotriva celor cuprinde în aceasta. Traian Băsescu a declarat că recomandarea-CE nu valorează nimic, dat fiind faptul că constituţia României nu face posibilă autonomia. In ce măsură guvernele pot fi convinse să respecte cele formulate de Adunarea generală Parlamentară a Consiliului Europei?

– Într-adevăr, hotărârile CE nu sunt obligatorii, dar sunt normative în Europa. Tocmai un senator român a formulat ideea că CE trimite un mesaj cu putere morală pentru întregul continent. In opinia mea, cel mai important efect al raportului constă în ideea că cei care sunt împotriva convenţiilor privind autonomia teritorială şi împotriva drepturilor de dimensiuni colective nu pot spune în viitor că nu există un document european, care să recomande acestea. Nu trebuie să uităm nici faptul că Europa trebuie să se confrunte cu provocări externe serioase şi trebuie să răspundă la acestea. Europa poate obţine succese numai prin solidaritate iar pentru acest lucru soluţionarea situaţiei minorităţilor naţionale este inevitabilă, în baza principiilor adoptate la nivel european.

– În viitorul apropiat este posibil un nou demers, care ar putea eventual amplifica sau eficientiza recomandarea adoptată acum?

– Ne află în campania europarlamentară şi astfel ideea cum va fi mai departe poate depinde de foarte multe lucruri. Trebuie să amintesc de faptul că în decursul campaniei mulţi încearcă să exproprieze raportul, cel puţin parţial. Atât candidaţii cât şi organizaţii. In cadrul discuţiilor finale, reprezentanţa din Voivodina, Kovacs Elvira şi Gaudi Nagy Tamas au enumerat în mod ferm o serie de argumente serioase. Acest lucru o însemnat un real ajutor.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7182 din 01.05.2014, autor Farkas Reka

 

 

Competenţe autonome în constituţie

După adoptarea deciziei Curţii Constituţionale şi formulării recomandării Comisiei de la Veneţia, comisia de redactare a proiectului de modificare a constituţiei a stabilit termenul de 30 aprilie pentru înaintarea de către fracţiunile parlamentare a propunerilor de modificare. Fracţiunile UDMR şi-au depus propunerile de modificare sub semnătura lui Kelemen Hunor, preşedintele uniunii. O parte din propuneri vizează eliminarea mai multor articole, altele vorbesc despre modificări mai mici sau mai mari.

Evident, au fost propuse eliminarea din articolul nr.1 a sintagmei de stat naţional, respectiv anularea interzicerii – prevăzute în articolul nr.152- a acestei eliminări. De asemenea, conform propunerilor UDMR ar fi cuprinsă în lege posibilitatea recunoaşterii statutului de limbă regională, înfiinţarea subregiunilor, dreptul de veto în ceea ce priveşte deciziile ce vizează propriile noastre probleme, în anumite cazuri chiar dreptul la adoptarea acestor decizii. Totodată au solicitat interzicerea modificării componenţei etnice prin reorganizarea unităţilor administrative, constituţia să recunoască minorităţile naţionale istorice ca fiind factori constitutivi de stat, iar discriminarea pozitivă să nu reprezinte o discriminare ce trebuie interzisă.

Ar fi bine dacă constituţia ar prevede utilizarea simbolurilor minorităţilor naţionale, chiar şi în cazul instituţiilor publice, alături de simbolurile statului.

Sursa: publicaţia săptămânală Erdovidek, nr. 17 din 02-08.05.2014

 

 

PCM ar protesta în data de 1 decembrie. Partidele române şi-au ieşit din fire

Politicienii români au reacţionat cu indignare la iniţiativa PCM prin care cere Primăriei Sfântu Gheorghe – ca răspuns la limitarea utilizării simbolurilor secuieşti – autorizarea organizării unui miting pe data de 1 decembrie, pentru ca maghiarii să poată cere drepturile promise în Declaraţia de la Alba Iulia.

Potrivit ministrului Apărării, Mircea Duşa, preşedintele PSD Harghita, care în cursul zilei de ieri, făcea campanie la Alba Iulia, faptul că tocmai de Ziua Naţională a României s-a solicitat închirierea pieţei Mihai Viteazul din Sfântu Gheorghe, este o obrăznicie şi o jignire la adresa românilor, timp în care sunt conştienţi că această zi trebuie respectată şi cinstită de către toţi cetăţenii ţării, indiferent de etnia lor. Când PCM afirmă că este un partid care se află în slujba cetăţenilor de naţionalitate maghiară, atunci ar trebui să facă acest lucru cu onestitate şi cu responsabilitate, pentru că şi noi respectăm maghiarimea. Pe 15 martie, când maghiarii vor să-şi sărbătorească Ziua Naţională a Maghiarilor, nimeni nu îi deranjează – a spus.

Mircea Duşa a mai adăugat: gestul celor de la PCM este mai degrabă unul de campanie electorală, precizând însă că, şi cei care răspândesc ideologia autonomiei ar trebui să aibă un comportament responsabil. In opinia lui Duşa, această problemă va fi dezbătută cu siguranţă la Guvern şi se va lua o poziţie oficială, însă atât reprezentanţii românilor cât şi cei ai maghiarilor ar trebui să acorde atenţie scopurilor europene care vizează dezvoltarea economică şi socială, punând accent pe asigurarea locurilor de muncă şi pe un nivel de trai corespunzător.

Preşedintele PSD Covasna, Horia Grama, fost prefect de Covasna, susţine că ideea preşedintelui PCM Covasna, Kulcsar Terza Jozsef este o obrăznicie şi o provocare, o ignorare a statului român, fiind convins că Primăria municipiului Sfântu Gheorghe nu va da avizul pentru organizarea unei manifestaţii în piaţa în care se desfăşoară evenimentele dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a României. Este prea mult. Ar trebui să înţeleagă că trăiesc în România – a declarat.

O atitudine mai reţinută a avut Mădălin Guruianu, preşedintele PNL Sfântu Gheorghe, condamnând însă gestul PCM-ului, în opinia lui fiind vorba despre o iniţiativă de rea intenţie, care a fost programată nepotrivit şi care va pune în umbră şi atmosfera pozitivă a Zilelor Sfântu Gheorghe. El şi-a prezentat poziţia miercuri, la şedinţa de consiliu – faţă de care nimeni nu a avut o reacţie.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7183 din 02.05.2014, autor Demeter J. Ildiko

 

 

Pe marginea unei decizii

Opinia publică este preocupată de mai multe zile de următoarea problemă: pedagogii maghiari din cadrul universităţii de medicină din Târgu Mureş au procedat corect sau greşit atunci când au renunţat la funcţiile lor de conducere şi au părăsit senatul cu o majoritate de două treimi a membrilor de naţionalitate română. Trebuie însă ştiut faptul că în Transilvania a existat, de-a lungul secolelor, sistemul de pregătire a medicilor maghiari, prima lume română a încercat pentru prima oară să frângă aripile acestuia, însă din 1940 a fost repus în funcţiune la Cluj, după care atât linia de pregătire a medicilor maghiari, cât şi cea a diferitelor artişti au fost transferate la Târgu Mureş de puterea română restabilită. La vremea respectivă, Târgu Mureş era un oraş populat în procent de aproape 100% de cetăţeni de naţionalitate maghiară, şi la sediul Regiunii Autonome Maghiare universitatea maghiară de medicină trebuia întemeiată din aproape nimic, situaţia fiind una similară şi în cazul Teatrului Secuiesc sau al Institutul de Teatru Szentgyorgyi Istvan. Însă existau voinţă, oameni şi solidaritate, şi totul a fost înfăptuit la un nivel la care se putea bucura şi de admiraţia străinilor. Străinii mai apropiaţi însă nu admiraţia şi-au exprimat-o, ci s-au mutat în toate obiectivele, iar locatarii legitimi au fost treptat excluşi din propriile lor case. Aşa au procedat cu întreg oraşul. Marea prietenie, coeducaţia naţională sunt numite astăzi drept caracter multicultural, iar manifestarea aroganţei nesimţite e considerată ca fiind autonomie universitară. Iar aceasta este un cuvânt atât de sfânt, încât nu îndrăzneşte să atingă de el nici guvernul şi nici ministerul responsabil, preferă mai degrabă să lezeze legea, şi prin explicaţii încâlcite trec cu vederea de orice solicitare-revendicare justă pe care o exprimăm noi.

In întreg procesul de demaghiarizare, au fost mereu complici guvernele succesoare, iar cel care nu a dorit să fie în totalitate un complice, a şi fost destituit. La Târgu Mureş, dirijează nu guvernul României, ci organizaţiile locale de reprezentare a intereselor majoritare. I-am putea întreba, de exemplu, pe actualii domni de la MOGYE unde şi-au purtat scutecele pe vremea în care au predat la universitate profesori cum erau Miskolczy Dezso, Csogor Lajos, Matyas Matyas? Ar avea ei prea puţini succesori în zilele noastre? Poate că aşa stau lucrurile, având în vedere că noii domni i-au izgonit până la Sfântu Gheorghe pe Darko Zsigmond, Simo Ferenc, Balint Jeno şi colegii lor. Noi am avut un câştig uriaş datorită lor, dar tot atâta a avut de pierdut linia de pregătire a medicilor maghiari din Târgu Mureş.

Măsura întreprinsă de pedagogi consider drept cel mai firesc protest, un gest făcut împotriva aroganţei majoritare, însă din apreciere aş exclude competiţia partidelor mai mari sau mai mici.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 84 din 05.05.2014, autor Magyari Lajos

 

 

Drapel american pe faţada sediului consiliului judeţean

Drapelul american a fost arborat pe faţada sediului Consiliului Judeţean Covasna cu ocazia vizitei efectuate în Trei Scaune de Kendra Pace, ataşat politic al Ambasadei SUA la Bucureşti, responsabil cu drepturile omului, şi colega sa, care s-au informat despre situaţia Pământului Secuiesc.

La consfătuire au fost prezenţi Tamas Sandor, preşedintele consiliului judeţean şi Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe, care au vorbit amănunţit despre problemele cu care se confruntă Pământul Secuiesc, despre încălcarea drepturilor ce i se cuvin populaţiei din regiune. Edilii au prezentat circumstanţele interzicerii drapelului secuiesc, piedicile constituţionale ale extinderii drepturilor minoritare, abuzurile aplicate de prefecţi, reprezentanţii statului, boicotul economic la care e supus de decenii întregi Pământul Secuiesc, de asemenea au pomenit şi de obiectivele politice ale secuilor, în special de importanţa pe care o prezintă înfăptuirea autonomiei Pământului Secuiesc şi recunoaşterea limbii maghiare ca fiind limbă oficială în regiune.

Am solicitat sprijin din partea reprezentanţilor guvernului Statelor Unite ale Americii ca să intervină în interesul validării pe pământul nostru natal a drepturilor comunitare importante pentru noi – a declarat după întâlnire Tamas Sandor.

In opinia primarului Antal Arpad, soluţia pentru toate problemele pe care le-am prezentat şi oaspeţilor din America poate fi sintetizată într-un singur cuvânt: autonomia.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 85 din 06.05.2014

 

 

Ce vânt bate dinspre Mukacheve?

Este inutil să ne lamentăm dacă în Ucraina se află în prag războiul civil sau ţara se află deja în toiul acestuia? Eu cred în această variantă din urmă, deoarece acolo unde armata atacă civilii cu muniţii de război, iar în cel mai mare port maritim al ţării, Odessa, zeci de oameni sunt constrânşi să facă saltul morţii, există cu siguranţă un război civil. Chiar mai mult de atât: acolo se află poligonul de experimentare al NATO şi al Rusiei, dar Occidentul preferă să asiste de la distanţă la cele întâmplate, deşi între Don şi Tisa mor oameni, ucraineni şi ruşi, din fericire, maghiari, români, tătari, polonezi încă nu.

Cu siguranţă, nu va rămâne în forma sa actuală nici Ucraina privată de Crimeea. In cel mai fericit caz, va fi federalizată partea ce a mai rămas din Ucraina, iar teritoriilor populate de ruşi li se va asigura autonomie de sferă largă. Am pomenit doar de teritoriile cu populaţie rusă, deoarece maghiarii, românii, polonezii care trăiesc pe teritoriul actual al Ucrainei nu prea pont conta pe susţinerea necondiţionată a vreunui frate mai mare.

Tocmai pentru acest motiv devin surprinzătoare vizita efectuată în Ucraina Subcarpatică de un candidat la preşedinţie, respectiv relaţiile întemeiate de acesta cu maghiarii din regiune. Porosenko s-a dus la Uzhorod şi maghiarilor din Ucraina Subcarpatică le-a promis numai lucruri frumoase în cazul izbânzii sale electorale: autonomie, sprijin real venit din partea statului, reprezentanţă parlamentară, orice. Este un gest frumos, însă rămân trei întrebări esenţiale. Prima: vor fi alegeri în viitorul apropiat în Ucraina, unde se află în toi războiul civil? Cea de-a doua: în ce măsură putem crede cuvintelor lui Porosenko şi promisiunilor venite din Kiev? A treia întrebare este una retorică, însă este poate cea mai întemeiată: ce caută în Ucraina judeţul Bereg – în general Ucraina Subcarpatică -, populat odinioară exclusiv de maghiari, judeţul care nu are nu a avut nici o legătură cu Praga, Bratislava sau Kiev? Se ştie cum a ajuns el la Uniunea Sovietică, însă supremaţia lui Kiev este dată fără premise istorice.

Pe vremea marilor anexări, Ucraina nu a dispus deloc de statutul de stat suveran şi a devenit deosebit de actuală întrebarea: există aşa ceva în prezent?

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 85 din 06.05.2014, autor Magyari Lajos

 

 

Petiţie pentru plăcuţe bilingve cu denumirea străzilor

Membrii grupului de iniţiativă, care revendică ca numele străzilor, pieţelor din Târgu Mureş să fie inscripţionate şi în limba maghiară, au susţinut ieri o conferinţă de presă.

Iniţiatorii atrag atenţia asupra faptului că, în oraşul Târgu Mureş, trăieşte cea mai mare comunitate a maghiarilor, care numără aproximativ 60.000 de persoane, care cu 25 de ani după schimbarea de regim pot citi numele străzilor, pieţelor din localitate doar în limba română, deşi mai multe norme juridice în vigoare oferă posibilitatea amplasării plăcuţelor bilingve. Barabas Miklos, unul din iniţiatori, a menţionat: Din punctul de vedere al comunităţii maghiare, Târgu Mureş va ajunge treptat la soarta diasporei. Oamenii de aici nu mai cunosc, de generaţii întregi, denumirea maghiară a străzilor, pieţelor. Nici nu observă că îşi pierd treptat identitatea. Intenţia noastră este să schimbăm această situaţie.

Civilii au depus plângere la CNCD împotriva primarului şi secretarului oraşului din cauza lipsei inscripţiilor bilingve. Potrivit lui Szigeti Eniko, preşedinta Mişcării Angajament Civil, este nevoie de aceste măsuri aplicate pe căi judiciare, deoarece pare ca altfel să nu fie aplicate legile în vigoare.

Cei care doresc să susţină cauza plăcuţelor bilingve cu denumirea străzilor, pot semna petiţia pe internet, până în data de 20 mai, pe blogul ketnyelvuutcanevtablakmarosvasarhelyen. Ieri după-amiază, ne-a întâmpinat pe site un mesaj, potrivit căruia din cauza utilizării peste măsură pagina a fost suspendată.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 86 din 07.05.2014

 

 

Au discutat despre autonomia Pământului Secuiesc

Kendra Pace, ataşat politic al Ambasadei SUA la Bucureşti, responsabil cu drepturile omului, s-a informat în Trei Scaune despre situaţia Pământului Secuiesc. La Consiliul judeţean, oaspetele a fost primit de Tamas Sandor, preşedintele consiliului şi de Antal Arpad, primarul oraşului Sfântu Gheorghe, iar în cinstea ataşatului, luni, pe faţada clădirii a fost arborat drapelul american.

Cu această ocazie, edili au vorbit despre încălcările române de drepturi: împrejurările legate de interzicerea drapelului secuiesc, obstrucţionarea constituţională a extinderii drepturilor naţionalităţilor, abuzurile din partea prefecţilor, boicotul economic care afectează de decenii Pământul Secuiesc, tergiversarea restituirii imobilelor confesionale şi abuzurile juridice legate de Colegiul Szekely Miko. Edilii au atras atenţia asupra faptului că această criză ucraineană periclitează securitatea întregii zone a Europei Central-răsăritene şi tocmai din această cauză este foarte important ca marile puteri să gestioneze aşa cum trebuie problemele naţionalităţilor care trăiesc în minoritate. Politicienii din Trei Scaune au vorbit despre necesitatea autonomiei Pământului Secuiesc şi despre cerinţa recunoaşterii în regiune a limbii maghiare ca şi cea de-a doua limbă oficială.

În zadar există legi care stipulează la ce anume au dreptul maghiarii din Transilvania, dacă acestea nu pot fi puse în practică – a declarat Tamas Sandor. Antal Arpad a vorbit în detaliu despre acea presiune politică la care sunt expuşi în permanenţă maghiarii din Transilvania, atât din partea sferei politice române, cât şi din partea mass-media centrale, respectiv despre acel etalon pe care puterea română îl foloseşte cu plăcere în legătură cu maghiarii din Transilvania. Sentimentul de ameninţare creşte din ce în ce mai mult în rândul maghiarilor, în condiţiile în care singura investiţie a statului român în Sfântu Gheorghe a fost o imensă cazarmă de jandarmi. Pentru noi este inacceptabil faptul că atâta timp cât liderii României au adresat de îndată un apel noii conduceri ucrainene, în sensul să nu fie ştirbite drepturile minorităţilor, ca românilor din Ucraina să nu le fie luate drepturile de utilizare a limbii oficiale regionale, tot acest lucru ne este refuzat nouă – a formulat primarul. Preşedintele de consiliu a declarat că ideea potrivit căreia aspiraţiile noastre sunt calificate în permanenţă drept anticonstituţionale, reprezintă o concepţie împotriva libertăţii şi contravine valorilor europene.

Edilii au declarat că în ultimele două decenii, maghiarii de pe Pământul Secuiesc au fost adepţii cei mai consecvenţi ai Uniunii Europene, deoarece au crezut că democraţia va aduce pentru minorităţile naţionale soluţii corespunzătoare. In momentul de faţă simt faptul că Uniunea Europeană nu acordă atenţie problemelor minorităţilor, aservindu-le statelor naţionale. Ei au mai adăugat că în opinia lor, intră în sarcina SUA şi UE să îi facă pe reprezentanţii statului român să înţeleagă că în România, problema minoritară, mai exact cauza Pământului Secuiesc pot fi considerate ca fiind soluţionate corespunzător, dacă la această soluţie contribuie şi secuii.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7186 din 07.05.2014, autor Szekeres Attila

 

 

Susţinerea statutului de autonomie, în principiu

Edilii din Trei Scaune ar susţine în principiu propunerea lansată de Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) la adresa administraţiilor locale în vederea fixării pe ordinea de zi a adoptării proiectului de hotărâre vizând statutul Pământului Secuiesc.

Conform planurilor CNS, cele 153 de autoguvernări de pe Pământul Secuiesc ar trebui să-şi exprime simultan voinţa de a aparţine unei singure unităţi administrative autonome. Proiectul de hotărâre vizând autodeterminarea teritorială stabileşte ca această unitate administrativă să poarte numele de Pământ Secuiesc, autonomia acesteia să fie garantată prin lege, iar pe teritoriul regiunii, pe lângă limba statului, să devină limbă oficială şi maghiara. Majoritatea primarilor, reprezentanţilor autoguvernamentali nu ştie deocamdată cum să abordeze apelul lansat în februarie de CNS, apel ce a răsunat şi cu ocazia Sărbătorii Câmpeneşti Secuieşti din 3 mai, de la Ghindari. Mulţi au refuzat să răspundă întrebării noastre, argumentând prin faptul că nu cunosc conţinutul apelului, nu ştie despre ce e vorba de fapt.

Ferencz Csaba, vicepreşedintele CNS, responsabil cu informarea, consideră drept bizară nedumerirea manifestată de primari. In era internetului nu prea poate fi acceptat pretextul acela că apelul nu a ajuns la ei, însă consiliile secuieşti au primit sarcina să le înmâneze şi în scris primarilor, consilierilor textul apelului – a afirmat vicepreşedintele.

Tamas Sandor, preşedintele consiliului judeţean, a menţionat: apelul vizează în primul rând autoguvernările aşezărilor, însă, evident, acesta se reflectă şi asupra consiliului judeţean. Noi am clarificat deja care este poziţia noastră prin faptul că – preliminar apelului lansat – am decis să intrăm, de partea CNS, în procesul de la Luxemburg, intentat de formaţiune împotriva Comisiei Europei din cauza respingerii iniţiativei cetăţeneşti – ne-a precizat edilul judeţean.

Săptămâna viitoare ne vom corela punctele de vedere cu Gazda Zoltan, conducătorul din scaunul Sepsi al CNS, despre modul în care vom proceda – a afirmat Antal Arpad, primarul din Sfântu Gheorghe. Edilul a mai adăugat că a demarat o acţiune în problema privind înlăturarea drapelului secuiesc din Parcul Elisabeta, care vizează ca administraţiile locale să adopte o declaraţie, care nu este un document administrativ, ca urmare, prefectura n-o poate ataca.

Daragus Attila, primarul comunei Turia, aşa ştie că, în momentul de faţă, conducerea UDMR urmăreşte să ofere răspunsuri esenţiale la întrebările de natură economică legate de autonomie. In opinia primarului, cei care nu au responsabilitate faţă de comunitate, fac mai uşor afirmaţii, însă el personal aşteaptă răspunsuri clare şi la întrebări, cum ar fi: cum ne vom întreţine şcolile? sau din ce fonduri vom reabilita drumurile? Dacă se va ajunge la un acord la un nivel mai înalt, va susţine şi el hotărârea vizând statutul Pământului Secuiesc.

La Covasna şi Târgu Secuiesc, primarii Thiesz Janos, respectiv Bokor Tibor nu au dorit să facă declaraţii în tema respectivă, spunând că există încă multe probleme nelămurite în propunerea respectivă şi nu au primit nici o adresă din partea CNS referitoare la statutul autonomiei. Thiesz şi-a exprimat speranţa că UDMR îşi va adopta măsurile în mod unitar în problema respectivă. Lazar-Kiss Barna, primarul din Baraolt, opinează că statutul trebuie adoptat de către consiliile locale.

Ilkei Ferenc, primarul din Vârghiş, a amintit de faptul că, în urmă cu câţiva ani, comunitatea a adoptat deja o hotărâre similară, şi aceasta fiind atacată, s-a ajuns până la Curtea de Apel a Drepturilor Omului de la Strasbourg, însă cauza s-a prescris în final. Administraţia locală ar susţine şi actualul proiect, însă de data aceasta consiliile locale secuieşti ar trebui să adopte hotărârea în mod simultan, atunci ar avea aceasta un efect real – opinează Ilkei.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 88 din 09.05.2014

 

 

Să aducem Tirolul de Sud în Transilvania!

Vincze Lorant şi-a început activitatea în cadrul Parlamentului European în 2009. In calitatea de preşedinte al Uniunii Federale a Naţionalităţilor Europene (FUEN), el cunoaşte bine situaţia minorităţilor naţionale din Europa, ştie ce modificări ar trebui aduse, care sunt practicile ce ar merita transpuse în Transilvania.

– Ne cunosc Bruxelles-ul şi Europa?

– Cultura comunităţii noastre, tradiţiile, obiceiurile, peisajul, precum şi gastronomia, sunt deosebit de bogate, însă renumele acestora trebuie răspândit în Uniunea Europeană, trebuie să ne prezentăm europenilor. Europarlamentarii UDMR au întreprins diverse măsuri în acest scop. Întrebarea însă ar putea fi şi inversată: noi, transilvănenii, ştim despre celelalte minorităţi naţionale? Despre situaţia nefastă a turcilor din Grecia, despre minoritatea daneză din Germania sau cea suedeză din Finlanda, despre autonomia din Tirolul de Sud, demnă de admiraţie?E nevoie de extinderea relaţiilor, de colaborare, iar prin acestea şi în urma valorificării practicilor eficiente poate fi edificat turismul transilvănean, ne vom putea folosi mai bine şi de potenţialele economice prezentate de turism. Tocmai pentru acest motiv spun să preluăm practicile bune şi să aducem Tirolul de Sud în Transilvania.

– Totuşi, nu la noi este cea mai gravă situaţia?

– Nu e soluţionată încă în UE problema privind protecţia minorităţilor naţionale. Vă dau un exemplu: statul grec nu permite nici funcţionarea grădiniţelor private bilingve, copiii de etnie turcă care frecventează aceste instituţii nu sunt acceptaţi la şcoală. In sistemul educaţional există doar cursuri de limbă, învăţământ în limba turcă nu există.             După părerea mea, nu putem fi suficient de eficienţi în ceea ce priveşte susţinerea cauzelor maghiare şi transilvănene, până când nu facem cunoştinţă cu situaţia celorlalte minorităţi europene, până când nu ne vom solidariza cu ei. Noi trebuie să muncim la Bruxelles în interesul înfiinţării la nivel european a unui cadru de reglementare privind protecţia minorităţilor, care le va asigura o siguranţă mai mare şi maghiarilor din România.

– Acest argument este suficient ca cetăţenii din Transilvania să participe la alegerile europarlamentare?

– Oricât de multe critici ar fi lansate la adresa Uniunii Europene, toţi trebuie să recunoască: 80% din deciziile adoptate la Bruxelles ne afectează viaţa cotidiană.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 88 din 09.05.2014

 

 

UDMR-PCM. Medieri despre proiectul privind autonomia

Săptămâna viitoare îşi va începe activitatea comisia mixtă a UDMR şi PCM, care va avea ca sarcină pregătirea pentru lansarea în dezbatere publică a proiectului de lege privind autonomia teritorială a Pământului Secuiesc – a declarat în cadrul conferinţei de presă de ieri, de la Cluj, Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. El a declarat că doresc să încheie cât mai repede negocierile să poată înainta proiectul în parlament.

El a mai spus că aspiraţiile autonomiste maghiare din Transilvania nu au nici o legătură cu evenimentele din Ucraina. Comunitatea maghiară a considerat întotdeauna modelele autonomiste occidentale ca exemple de urmat şi tocmai din această cauză orice comparaţie cu Ucraina este greşită.

In ceea ce priveşte apelul Consiliului Naţional Secuiesc, potrivit căruia autoguvernările de pe Pământul Secuiesc să adopte hotărâri locale pro-autonomiste, Kelemen a declarat că UDMR nu implică deocamdată autoguvernările de pe Pământul Secuiesc în baletul-mass media Nu intenţia reprezintă problema, faptul că conturăm graniţele virtuale ale Pământului Secuiesc prin intermediul declaraţiilor de intenţie autoguvernamentale. Avem reţineri în ceea ce priveşte instrumentul a declarat el. El a mai spus că cele trei declaraţii autoguvernamentale pro-autonomiste adoptate până acum au fost atacate în contencios administrativ de prefect. UDMR aşteaptă să vadă care va fi finalul acestor procese.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7188 din 09.05.2014

 

 

În România sunt probleme în privinţa statului de drept

Uniunea Europeană va acorda atenţie cazului-Miko în cazul în care acesta va fi prezentat nu ca o problemă confesională sau minoritară, ci ca o problemă legată de statul de drept. Europa trebuie să recunoască faptul că în România sunt probleme cu statul de drept – au declarat Sogor Csaba şi Marko Attila, reprezentanţi UDMR, în cadrul forumului Validarea drepturilor transilvănene la Bruxelles, organizat la Galeria Remenyik Sandor din Cluj, aparţinând Episcopiei Lutherane.

Referitor la asigurarea drepturilor minorităţilor, Marko Attila a declarat: Aparent, România îşi arată faţa frumoasă. Din când în când parcă am trăi în două ţări. In unele cazuri elaborăm legi care parţial asigură egalitatea în drepturi dar în practică nu sunt întotdeauna aplicate. Parlamentarul UDMR a evidenţiat: acele valori care au ajuns în traista lui Sogor Csaba servesc la atragerea atenţiei Europei asupra valorilor noastre şi asupra problemelor legate de statul de drept. Sogor Csaba a declarat: recomandările formulate de UE sau CE nu au, din păcate, caracter obligatoriu pentru statele membre, însă sunt baze de referinţă care sunt indispensabile în privinţa validării drepturilor minoritare. Marko Attila a evidenţiat: se poate simţi şi la Bucureşti faptul că aceste recomandări ale UE nu sunt luate în serios. Partenerii de discuţii sunt de acord cu faptul că UE va avea un cuvânt de spus în problemele legate de apărarea minorităţilor dacă va recunoaşte faptul că este o problemă europeană generală. In momentul de faţă şi Europa simte că problema temelor minoritare nu o poate gestiona exclusiv ca o atribuţie a statelor membre – a atras atenţia Sogor Csaba. Prezenţa în UE este importantă pentru noi, ca să putem spune la Bruxelles faptul că situaţia minorităţilor nu este soluţionată în România şi ulterior este necesar să se ceară explicaţii în legătură cu promisiunile făcute cu ocazia aderării. Eurodeputaţii UDMR au un rol important ca în timpul activităţii lor să încerce să atingă pragul senzorial al UE şi să determine Uniunea să manifeste sensibilitate faţă de temele legate de ocrotirea minorităţilor – a subliniat Marko Attila.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7188 din 09.05.2014

 

 

Protest pentru apărarea drapelului secuiesc

La apelul Mişcării de Tineret 64 de Comitate, aproximativ 200 de persoane s-au adunat ieri în parcul central din Sfântu Gheorghe, pentru a apăra drapelul secuiesc. Cei care au luat cuvântul au subliniat faptul că nu putem permite ca puterea română asupritoare să interzică utilizarea simbolurilor noastre. Trebuie să ne susţinem drepturile, deoarece acesta este pământul nostru natal şi obligaţia noastră este să apărăm secuii de intenţiile româneşti de asimilare.

In numele tinerilor membri ai HVIM, Vizi Abigel a declarat de ce au considerat importantă iniţierea mişcării de protest. Sentinţa Curţii de Apel din Braşov a obligat primăria să înlăture drapelul secuiesc amplasat în parcul central şi ei au considerat că este importantă apărarea simbolurilor noastre. Puterea română nu respectă drepturile noastre, promovează o politică de asimilare şi în zadar UDMR se află din nou la putere căci promovează aceeaşi politică de compromis ca şi în trecut – a declarat el.

Nu putem să aşteptăm după politicienii noştri, trebuie să luăm în propriile noastre mâini destinul nostru şi trebuie să luptăm până la capăt pentru dăinuirea naţiunii noastre – a formulat Vizi Abigel. Manifestarea s-a desfăşurat sub patronajul lui Bedo Zoltan, care a declarat: cel care se atinge de simbolul unei naţiuni, dă o lovitură acelei comunităţi, al cărui simbol este drapelul. Nu este întâmplătoare campania demarată de puterea asupritoare de la Bucureşti împotriva utilizării drapelului secuiesc, deoarece drapelul este cel care ne reuneşte, lângă care ne putem aduna în mod unitar în zilele de sărbătoare, în caz de probleme sau dacă trebuie să luptăm pentru ceva. Dovada drapelului este că am existat şi existăm, iar garanţia că vom exista – a subliniat el. Asupritorii noştri care ne ignoră trebuie să treacă la sentimente mai bune, deoarece noi nu putem fi nicicum forţaţi, nici prin avertismente,nici prin sentinţe judecătoreşti să renunţăm la simbolurile noastre naţionale, la identitatea noastră.

Fadgyas Egmond, care a luat cuvântul în numele organizaţiei de tineret Minta, a amintit de declaraţia europeană privind drepturile omului şi a tras următoarea concluzie: noi, secuii, nu putem fi obstrucţionaţi să folosim în mod liber limba noastră, simbolurile noastre şi drapelul nostru.

Puterea română nu este dispusă să respecte acest lucru, dar am învăţat faptul că noi trebuie să luptăm pentru drepturile noastre. Nu vor face acest lucru împotriva noastră nici aleşii noştri şi nici Europa – a formulat el. Nagy Gabor, reprezentantul Asociaţiei Magyar Erdelyert a declarat că procesele în cazul imobilelor confiscate şi în cazul pădurilor durează ani de zile şi s-a referit la promisiunile neîndeplinite din declaraţia de la Alba Iulia din anul 1918.

In cadrul manifestării care a durat jumătate de oră, s-au spus poezii după care manifestarea s-a încheiat cu intonarea imnului ungar şi a celui secuiesc. Iniţiatorii au fost tineri şi în mare parte au luat cuvântul oratorii organizaţiilor de tineret, dar au fost prezenţi şi câţiva politicieni membri ai PCM şi ai PPMT. Au lipsit însă reprezentanţii UDMR.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7188 din 09.05.2014, autor Farkas Reka

 

 

În engleză şi maghiară despre Pământul Secuiesc

Asociaţia Pro Regio şi Serviciul de Asistenţă Juridică Miko Imre au editat în comun materiale informative în limbile engleză şi maghiară despre Pământul Secuiesc şi aspiraţiile secuieşti de dobândirea autonomiei. In material regiunea este prezentată deosebit de concis cu foarte multe desene şi ilustraţii colorate. Dorinţa lor este ca acest material informativ să ajungă în mai multe locaţii, printre care şi la Ambasadele de la Bucureşti şi, potrivit scopurilor lor, la finele lunii mai, după alegerile europarlamentare, vor înmâna fiecărui europarlamentar câte un exemplar din această broşură. A fost redactată şi varianta în limba română, care urmează a fi promovată la Bucureşti. Scopul nostru pe care va trebui să obţinem este aceea că atât Europa cât şi Bucureştiul să primească cât mai multe informaţii despre Pământul Secuiesc, iar în anii viitori să ajungem ca să înţeleagă cu toţii că noi nu dorim să luăm Pământul Secuiesc pe spinare şi să-l ducem dincolo de România. Prin politica guvernului aflat în exerciţiu – pe termen lung -, nu se pot arăta exemple, noi ştim exact cât pierdem în urma deciziilor de la Bucureşti, decizii prin care – cum ar fi şi alcătuirea regiunilor de dezvoltare – constrâng Pământul Secuiesc în situaţii în care cei care au de pierdut sunt tocmai cele trei judeţe cu majoritate maghiară – a spus Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe. Primii care au primit materiale informative au fost membrii delegaţiei Ambasadei SUA la Bucureşti, care au efectuat o vizită de lucru la Sfântu Gheorghe, la început de săptămână.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7189 din 10.05.2014, autor Vary O. Peter

 

 

Vrem să trăim cu identitate maghiară!

Secuii reprezintă grupul etnic, care, datorită istoriei, modului de gândire şi obiceiurilor sale specifice, ocupă un loc deosebit în sânul naţiunii maghiare. In 5 septembrie 2009, acest grup etnic a hotărât ca simbolul său să fie drapelul cu o dungă aurie pe fond albastru, pe care figurează şi o stea aurie cu opt colţuri şi o semilună argintie.

Importanţa creării simbolului este inestimabilă, având în vedere că acesta are menirea să simbolizeze solidaritatea comunitară, adică un popor întreg. Drapelul ne solidarizează, ne însufleţeşte, sub el ne aliniem în mod unitar în zilele de sărbătoare, în momente în care ne loveşte necazul sau atunci când trebuie să luptăm pentru un anumit scop. Acest simbol este dovada faptului că am existat şi existăm şi în prezent. Reprezintă garanţia existenţei noastre din viitor, având în vedere că o comunitate unită în jurul simbolurilor sale nu poate fi intimidată şi constrânsă să renunţe la propria identitate. Cel care nu respectă drapelul, insultă de fapt comunitatea, poporul sau ţara pe care o reprezintă acesta.

Evident, puterea română ce ne asupreşte este conştient de acest lucru, nu întâmplător a întreprins şi întreprinde toate măsurile posibile în vederea împiedicării utilizării acestuia, şi dacă ar depinde de ea, ar şterge din mintea noastră chiar şi memoria acestuia. Însărcinatul guvernamental de pe Pământul Secuiesc a încercat să ne determine să-l negăm invocând legea, apoi recurgând la ameninţări, iar acum se urmăreşte ca prin sentinţă judecătorească să fim constrânşi la acest lucru.

Măsurile respective au fost întreprinse în mod ilegale, având în vedere că, în România, nu există nici o lege care să interzică utilizarea simbolurilor unei comunităţi naţionale care trăieşte aici, şi trebuie precizat imediat că nici în cazul în care ar exista aceasta nu ne-am supune prevederilor sale, ci am lupta pentru anularea ei. Noi nu putem fi forţaţi, nici prin ameninţări, nici prin presiuni exercitate, dar nici prin sentinţe judecătoreşti, să ne negăm simbolurile şi să renunţăm la identitatea noastră, pentru că vrem să trăim nu în robie, ci în mod paşnic şi cu identitate maghiară, motiv pentru care nu vom ceda deloc din drepturile noastre!

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 89 din 12.05.2014, autor Bedo Zoltan

 

 

Cui şi ce îi vine în minte?

Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe, a făcut din nou să zboare bufniţa ce huhură în apărarea statului naţional unitar şi indivizibil, considerând că ar putea câştiga o mare simpatie europeană, chiar şi o aprobare americană, având în vedere că a făcut el o comparaţie între aspiraţiile autonomiste maghiare din ţară şi haosul, tendinţa de dezmembrare constatate în ultimul timp în Ucraina, care într-adevăr periclitează pacea din regiune. Dar ce legătură are acest lucru cu faptul că noi cerem autonomie aici, în mijlocul ţării?! Comparaţia este cel puţin la fel de falsă şi nepotrivită cum erau şi temerile manifestate de politicienii naţionalişti români faţă de Kosovo, aceştia burzuluindu-se din cauza tentaţiei reprezentate de exemplul inspirator.

De altfel, exemplul este chiar tentant, însă există o diferenţă ca de la cer la pământ între situaţia din Ucraina şi cea din România. Chiar şi pretenţiile, revendicările, intenţiile sunt cu totul altele. Noi nu avem deloc idei ascunse, însă pretindem pe bună dreptate – dacă istoria noastră a evoluat în mod atât de nefericit – ca statul, care a pus stăpânire pe pământul nostru natal, să ne ofere cel puţin atât cât italienii le asigură germanilor din Tirolul de Sud, spaniolii le acordă bascilor şi catalanilor, finlandezii suedezilor sau germanii danezilor. Mai exact: autodeterminare pe teritoriile populate de noi (sau încă inclusiv de noi), precum şi oficializarea limbii noastre, retrocedarea instituţiilor noastre, utilizarea liberă a simbolurilor noastre naţionale, stoparea românizării agresive. Toate acestea pot părea prea multe, însă reprezintă doar minimul drepturilor comunitare într-o regiune în care trăim, muncim – existând dovezi în acest sens – de peste o mie de ani.

Ucraina nu constituie un exemplu pentru noi, la fel cum nu reprezenta nici Kosovo. Acestea două nu pot fi comparate , însă prezintă un aspect comun: acolo unde autonomiile sunt obstrucţionate şi desfiinţate, acolo unde drepturile lingvistice ale comunităţilor sunt negate, apar mai devreme sau mai târziu probleme grave de coeziune. Ucraina probabil se va dezmembra şi nu va mai fi viabilă, iar soarta ei ar putea fi împărtăşită şi de Republica Moldova fără Transnistria.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 90 din 13.05.2014

 

 

A pornit caravana autonomistă a PPMT

PPMT doreşte să prezinte pe Pământul Secuiesc şi în Partium ideile sale legate de autonomia teritorială a celor două regiuni prin intermediul unei caravane a autonomiei. Caravana a pornit sâmbătă din Valea lui Mihai, iar în următoarele două săptămâni va fi prezentă în Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Gheorgheni, Târgu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Baraolt, Odorheiu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe. Prin intermediul unor forumuri se vor purta discuţii cu cei interesaţi despre concepţia autonomistă a PPMT.

Toro T. Tibor, preşedintele de partid, a declarat că această caravană autonomistă a Partidului popular a pornit după un an după ce UDMR a anunţat în cadrul congresului din anul 2013 că va elabora statutul autonomist al Pământului Secuiesc. Am ieşit în faţa opiniei publice ca să dăm exemplu. Următoarele două-trei săptămâni vor reprezenta o staţie importantă a dezbaterii publice referitoare la concepţia autonomistă. Pe de o parte putem explica esenţa şi amănuntele proiectului nostru, iar pe de altă parte oamenii îşi pot exprima observaţiile şi dorinţele, pe care le vom include ulterior în proiectul nostru – a declarat preşedintele Partidului Popular. El a mai subliniat faptul că turneului îi oferă o însemnătate aparte faptul că adunarea generală parlamentară a Consiliului Europei a adoptat recent raportul lui Kalmar Ferenc, referitor la situaţia europeană a minorităţilor naţionale tradiţionale, dat fiind faptul că documentul creşte posibilitatea dezbaterii de fond privind autonomia. Toro T. Tibor a declarat că în prima fază se vor întâlni cu maghiarii pe Pământul Secuiesc şi în Partium, după care şi cu membrii comunităţii române. Partidul popular intenţionează să înfiinţeze o comisie mixtă maghiaro-română, care să analizeze la nivel profesional concepţia autonomiei. El şi-a exprimat speranţa că pachetul de lege va fi prezentat în Parlament de UDMR sau de reprezentanţi care aparţin de partidele române. In caz contrar, noi vom înainta acesta sub forma unei iniţiative legislative cetăţeneşti şi vom strânge semnăturile necesare în acest sens – a declarat preşedintele partidului popular.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7191 din 13.05.2014

 

 

Antal Arpad a preîntâmpinat încăierările stradale

Primarul Antal Arpad a prevenit încăierările stradale prin faptul că nu va autorizaţia desfăşurarea protestului de autonomie iniţiat de PCM pentru data de 1 decembrie – a declarat Mădălin Guruianu, preşedintele filialei PNL Sfântu Gheorghe, în opinia căruia decizia primarului este absolut normală. In opinia mea, prin acest lucru a preîntâmpinat confruntările stradale, deoarece nu este normal ca în aceeaşi zi să fie organizate două manifestări stradale. Opinia mea a fost aceeaşi atunci când naţionaliştii români au primit autorizaţie la Cluj, ca în data de 15 martie să organizeze o acţiune stradală. La fel nu trebuie să le permitem naţionaliştilor maghiari ca în data de 1 decembrie să organizeze demonstraţii – a declarat Guruianu. El a mai adăugat: un miting autonomist organizat în data de 1 decembrie ar fi o reclamă negativă şi pentru oraş, deoarece nu ar fi locul unei dezbateri publice civilizate, ci locul unei încăierări stradale.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 7192 din 14.05.2014, autor Farcadi Botond

 

 

Sf. Gheorghe

30.05.2014

Biroul de presă al

Centrului European de Studii Covasna – Harghita